Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks

Beste docent, graag hulp bij de redenatie van vraag 15 in het oefententamen.

Mijn vraag 1:
Hoe kan ik in vraag 15 zien/beredeneren dat de sd's van de voorspellers bijna identiek aan die van de afhankelijke variabele zijn? Heeft dit te maken met de SE's van de voorspellers?

Mijn vraag 2: Hoe kan ik aflezen dat de correlatie van eigen-effectiviteit met intentie niet hoger is dan de correlatie van attitude met intentie. Klopt het dat ik dat in deze tabel niet af kan lezen. Ik kan wel zien, met de regressiecoefficienten, dat het effect van eigen-effectiviteit op intentie groter is dan het effect van attitude op intentie, maar dat zegt nog niks over de correlatie. Klopt dit? 

Alvast bedankt voor uw antwoord.

+++

15.1-v1 In een studie is gekeken naar hoe goed intentie om een mondmasker te dragen voorspeld kan worden door de attitude jegens mondmaskers, de waargenomen normen met betrekking tot mondmaskers, en hoeveel vertrouwen mensen hebben dat ze er in verschillende situaties aan denken om mondmaskers te dragen. Onderstaande tabel bevat de regressiecoëfficiënten uit de uitgevoerde lineaire regressieanalyse.Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de proportie verklaarde variantie is [.34; .57].
Wat kan op basis van deze resultaten worden geconcludeerd?

a.      De standaarddeviaties van de voorspellers zijn bijna identiek aan die van de afhankelijke variabele.

b.     De correlatie van eigen-effectiviteit met intentie is hoger dan de correlatie van attitude met intentie.

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (150 punten)

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...