Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Beste docent,

Ik probeer voor mijn eindopdracht bij cross-sectioneel onderzoek een factoranalyse te draaien op alle items (3) van intentie. Wanneer ik dit doe met onderstaand commando, krijg ik de daaropvolgende error:

> rosetta::factorAnalysis(data = dat, nfactors = "eigen", items = c('intentie_hoe_sterk', 'intentie_hoe_graag', 'intentie_hoe_waarschijnlijk'), summary = TRUE, correlations = TRUE, screePlot = TRUE, rotate = "oblimin", fm = "minres", colorLoadings = TRUE);

Error in data.frame(rmsea = res$intermediate$object$RMSEA["RMSEA"], rmsea.lo = res$intermediate$object$RMSEA["lower"],  : 

  arguments imply differing number of rows: 0, 1

Als ik er andere items bij plaats, zoals bijvoorbeeld de items voor attitude, doet hij het wel. Alleen wil ik niets met attitude, maar met waargenomen normen en dat is een formatief meetmodel, dus daar kun/wil je geen factoranalyse op loslaten. 

Wanneer ik Google op de error, krijg ik wel resultaten voor de "  arguments imply differing number of rows: 0, 1", maar die antwoorden maken het voor mij niet heel veel helderder. Als ik zelf ga kijken in debugmode krijg ik deze melding:

Debugging in: rosetta::factorAnalysis(data = dat, nfactors = "eigen", items = c("intentie_hoe_sterk", 

    "intentie_hoe_graag", "intentie_hoe_waarschijnlijk"), summary = TRUE, 

    correlations = TRUE, screePlot = TRUE, rotate = "oblimin", 

    fm = "minres", colorLoadings = TRUE)

debug: {

    return(do.call(dataReduction, c(as.list(environment()), list(dataReductionMethod = "factorAnalysis"))))

}

Maar dan houd mijn begrip weer op, dus dat helpt me niet verder. Nu kan ik voor mijn eindopdracht wel mijn analyseplan aanpassen, alsnog de factoranalyse draaien met de items voor waargenomen normen en dat toelichten in de resultaten waarom die keus is gemaakt, maar liever niet natuurlijk.

Kunt u mij helpen? De analyses worden gedaan op in RStudio Version 2023.06.0+421 (2023.06.0+421); op een Macbook die draait op Ventura 13.4.1 (22F82) als die informatie nog belangrijk is.

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (370 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Beste Mieneke,

Stuur je gebruikte RStudio script en data even op dan draai ik het met het package lavaan (zou je ook zelf kunnen proberen en als je vastloopt mij die file sturen).

Hartelijke groet, Piet
door (3.6k punten)
...