Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks


Ik weet dat antwoord b fout is omdat je de correlatie van eigen-effectiviteit met intentie en de correlatie van attitude met intentie niet kan aflezen uit de gegeven tabel. Bij enkelvoudige regressie zou je die wel kunnen aflezen omdat die daar gelijk is aan de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt. Voor meervoudige regressie gaat dit echter niet op. 

Maar ik begrijp niet hoe je tot antwoord a komt? Hoe kan je uit deze tabel afleiden dat de standaarddeviaties van de voorspellers bijna identiek zijn aan die van de afhankelijke variabele?

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (240 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Beste David,

Inderdaad een lastige vraag. Je afwijzing van optie b klopt en is goed beredeneerd. Voor wat betreft antwoord a:

1. Als je standardiseert dan trek je van ieder datapunt, dus ook van de uitkomstvariabele, het variabelegemiddelde af en deel je dit door de SD (standaarddeviatie).

2. Je ziet dat de beta's van de voorspellers bijna identiek zijn aan de B's - de ruwe regressie coefficienten. Dit betekent dat de SD's al dicht bij 1 lagen.

3. Dit moet ook gelden voor de SD van de afhankelijke variabele - want als dit niet zo zou zijn en de SD van de afhankelijke variabele zou bv 2 ipv 1 zijn geweest dan hadden de beta's van de voorspellers niet zo dicht bij de ruwe regressie coëfficiënten (de B's) gelegen. Bij een SD van 2 van de uitkomstvariabele zouden de beta's ongeveer twee keer zo klein zijn geweest. De beta's geven aan dat als de score op de voorspeller 1 punt hoger is dat dan de uitkomst variabele x (bv 0.30 bij Attitude omhoog gaat). Als de ruwe B 0.28 was (dus 1 punt hogere Attitude -> 0.28 hogere uitkomstvariabele) dan is bij standaardiseren van de uitkomstvariabele (delen door SD=2) de toename in de uitkomstvariabele de helft minder geworden en zou dus de beta van Attitude ongeveer 0.14 zijn geworden.

Heel ingewikkeld dus. Twee punten zijn belangrijk hier. 1) Bij standaardiseren doe je dit zowel voor uitkomstvariabele als voor voorspellers (zie openMenS hoofdstuk Regressie); en 2) Als de beta's gelijk zijn aan de ruwe B's dan is de SD gelijk geweest aan 1 in de originele variabele.

Piet
door (3.6k punten)
geselecteerd door
Dag Piet

Bedankt voor je uitleg! Het is inderdaad best ingewikkeld, maar wel weer iets bijgeleerd.

Vriendelijke groeten

David
...