Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Een aantal vragen over de SPSS output bij regressieanalyse en dan met name het gedeelte "coefficients" :
- Er zijn twee regels te vinden bij dit deel van de output. Bij alle onderdelen worden op beide regel verschillende waarden gegeven respectievelijk : B, SE, t-waarde, Sign. Alleen de beta geeft één waarde aan, namelijk in de tweede regel. Wat is het verschil tussen de twee waarden die gegeven worden? Als in het significantie kolom de bovenste waarde niet significant is en de onderste wel, wat houdt dit dan in?

- De gestandaardiseerde Beta geeft de relatieve  invloed aan van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele. Wat wordt hiermee bedoeld?

in Methodologie door (240 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De gestandaardiseerde beta is de regressiecoefficient op basis van gestandaardiseerde variabelen; deze geeft dus het aantal standaarddeviaties aan dat de afhankelijke variabele toe (of af) neemt als de voorspeller met een standaarddeviatie toeneemt. Met relatief wordt hier waarschijnlijk bedoeld dat vergelijking met de andere voorspellers daarom makkelijker is.

Ik begrijp je eerste puntje niet; kun je een screenshot laten zien?
door (77.8k punten)
...