Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Een aantal vragen over de SPSS output bij regressieanalyse en dan met name het gedeelte "coefficients" :
- Er zijn twee regels te vinden bij dit deel van de output. Bij alle onderdelen worden op beide regel verschillende waarden gegeven respectievelijk : B, SE, t-waarde, Sign. Alleen de beta geeft één waarde aan, namelijk in de tweede regel. Wat is het verschil tussen de twee waarden die gegeven worden? Als in het significantie kolom de bovenste waarde niet significant is en de onderste wel, wat houdt dit dan in?

- De gestandaardiseerde Beta geeft de relatieve  invloed aan van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele. Wat wordt hiermee bedoeld?

in Methodologie door (240 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Ik vermoed dat deze vraag betrekking heeft op de cursus KDA. In dat geval betreft de bovenste regel het intercept en de tweede regel de voorspeller.

De gestandaardiseerde beta is de beta die je zou krijgen als je alle variabelen eerst zou standaardiseren, zodat ze dus een gemiddelde en een standaard deviatie van 0 zouden hebben. De beta's worden dan relatief; je kunt ze vergelijken, want ze zijn niet langer afhankelijk van de schaal van de variabelen waar ze betrekking op hebben. Een beta van 1 betekent dan altijd dat een toename van 1 standaard-deviatie voor die voorspeller leidt tot een toename van 1 standaard-deviatie in de afhankelijke variabele.

Bij de cursus KDA is altijd maar sprake van 1 voorspeller, waardoor deze relatieve effecten verder geen doel dienen; dit wordt pas interessant als je meerdere voorspellers tegelijk in je analyse betrekt.

Als alle variabelen zijn gestandaardiseerd is het intercept (de waarde van de afhankelijke variabele als alle andere variabelen de waarde 0 hebben) per definitie gelijk aan 0. Daarom ontbreekt de gestandaardiseerde beta voor het intercept.

Let op dat de ongestandaardiseerde beta's in SPSS trouwens "B's" worden genoemd, om de een of andere reden. Je kunt ook over regressie-coefficienten spreken in plaats van over beta's; dan loop je niet het risico dat je verwarring veroorzaakt als de een het 'SPSS-jargon' (een beta is alleen voor gestandaardiseerde regressiecoefficienten) en de ander het 'statistisch jargon' (beta is synoniem voor regressiecoefficient) hanteert.
door (77.8k punten)
...