Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Een manier om een onderzoeksvraag te creëren is door middel van gapspotting Sandberg et al. (2011).  In het artikel van Sandberg wordt ondermeer ‘neglectspotting’ genoemd en heel specifiek het type ‘underresearched’. Als je de voorbeeldartikelen bekijkt, bijvoorbeeld dat van Corley, dan komt de conclusie underresearched min of meer uit de lucht vallen, er worden geen harde criteria gebruikt. Dat zou ook in lijn zijn met één van de bronnen van deze cursus (onderzoekspracticum kwalitatieve analyse) waar in de bron ‘wanneer kwalitatief onderzoek ?’ heel concreet staat dat het “…belangrijk is de verleiding te weerstaan bevindingen uit te drukken in getallen. …”..”…Getallen verschaffen een air van objectiviteit die niet hard gemaakt kan worden met kwalitatief onderzoek.” Maar welke zijn dan de criteria op grond waarvan gezegd kan worden dat er sprake is van underresearched onderwerp in de literatuur. Je zou toch kunnen spreken van een kwalitatief onderzoek?

 

Bijvoorbeeld: ik doe een literatuuronderzoek naar oorzaken van burnout. Die oorzaken zijn te onderscheiden in werkgerelateerde en niet werkgerelateerd oftewel persoonlijke factoren. In min onderzoek vind ik 296 artikelen. In 95 artikelen (32%)vind ik persoonlijke factoren terug en in de resterende 201 artikelen (=68%) vind ik werk-gerelateerde factoren. Op het oog gezien zou je zeggen dat aan de werkgerelateerde factoren veel meer aandacht is besteed maar je zou dan niet het getal 68% mogen hanteren?

 

Sandberg, J., Alvesson, M., Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, E. H. L., Lund University School of, E., Management, L., Företagsekonomiska, i., . . . Lund, U. (2011). Ways of constructing research questions: gap-spotting or problematization? Organization, 18(1), 23-44. doi: 10.1177/1350508410372151

in Methodologie door (140 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Er lijken hier drie zaken door elkaar te lopen.

1) Het artikel van Sandberg et al. is een pleidooi voor minder 'gap-spotting' en meer onderzoek om bestaande theorieen omver te werpen. Dat staat los van kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

2) Je kunt nooit echt zeggen dat er sprake is van een under-researched onderwerp. Hier zijn twee redenen voor.

Ten eerste, zoals jij al aangeeft, ontbeert een objectief kader; er is geen aantal studies dat 'gehaald moet worden' om 'voldoende researched' te zijn. En er is dus geen criterium om te bepalen wanneer iets 'under-researched' is . . .

Ten tweede kampt de wetenschap met 'publication bias': lang niet al het onderzoek dat wordt gedaan, wordt ook gepubliceerd. 'Null findings' en replicaties zijn bijna niet te publiceren. De literatuur is dus geen 'valide' representatie van wat is onderzocht.

3) Verder is een literatuur-onderzoek niet kwalitatief. Je kunt literatuur kwalitatief synthetiseren, maar je kunt ook een meta-analyse uitvoeren. Jouw methodologie lijkt eerder kwantitatief dan kwalitatief; maar dit is iets dat je in detail moet bespreken met je begeleider, dat is op basis van de informatie die ik nu heb niet met zekerheid te zeggen. (En deze site is niet bedoeld voor individuele begeleiding; daar is je begeleider voor tenslotte :-))

Nog een laatste overweging. Het kan zijn dat de 95 artikelen volstonden om de invloed van persoonlijke factoren te onderzoeken. In dat geval zou het getal van 95 artikelen niet indicatief zijn voor een under-researched area, maar juist voor een completely-researched area. Pas dus heel erg op met uitspraken over of iets 'under-researched' is. Overigens heb je dergelijke uitspraken ook nooit echt nodig. Dat iets weinig onderzocht is, ontleent geen bestaansrecht aan nieuw onderzoek. Er kunnen immers hele goede redenen zijn dat iets weinig is onderzocht. In zo'n geval pleit het gegeven dat iets weinig is onderzocht tegen het doen van meer onderzoek naar het betreffende onderwerp.
door (77.7k punten)
...