Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hypothese dat slachtoffers meer gezondheidsproblemen hebben dan mensen die geen slachtoffer zijn.

Er wordt verwacht dat er meer gezondheidsproblemen zijn bij personen die slachtoffer zijn -> eenzijdig

Waarom wordt dan in de terugkoppeling een betrouwbaarheidsinterval van 95% ipv 90% gebruikt?
in Methodologie door (230 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Nee; betrouwbaarheidsintervallen zijn altijd tweezijdig.
door (61.8k punten)
Bedankt voor de respons, maar dan heb ik de cursus niet goed begrepen.

In de cursus (Betrouwbaarheidinterval pag 4) staat vermeld dat, indien je met een significantieniveau van 5% wil werken, je  het betrouwbaarheidsinterval moet aangepassen van 95% naar 90% bij een eenzijdige hypothese?

Welke fout maak ik hier dan? Wat bedoelen ze dan hiermee?

Dit is een overblijfsel uit vroeger tijden. Het heeft te maken met dat vroeger eenzijdige toetsing werd gebruikt in het onderwijs als didactische instrument. Omdat eenzijdige toetsing 'in het echt' nooit mag, wordt de eenzijdige toetsing nu ook uit het onderwijs verwijderd omdat het te verwarrend is (soms denken studenten bijvoorbeeld ten onrechte dat je eenzijdig mag of zelfs moet toetsen als je een gerichte hypothese hebt). Zie voor meer informatie http://oupsy.nl/help/1324/waarom-komt-eenzijdige-toetsing-in-de-praktijk-niet-voor. In de revisie die binnenkort wordt doorgevoerd worden al deze laatste overblijfsels verwijderd.

Voor nu: normaal, als je tweezijdig toetst, kun je kijken of 0 in je 95% betrouwbaarheidsinterval ligt. Zonee, dan weet je dat de p-waarde lager is dan .05. Dat gaat niet meer op als je eenzijdig toetst; want je hebt dan eigenlijk niet een 'kritische' 2.5%, maar een kritische 5% aan elke kant van je normaalverdeling (het 'kritische gebied' omvat alle t-waarden of verschillen tussen gemiddelden waarbij je de nulhypothese verwerpt). Om toch die parallel te handhaven wordt daarom gewerkt met betrouwbaarheidsintervallen van 90% (die eigenlijk ook nog eens eenzijdig zijn, en dus oneindig ver doorgaan naar de andere kant). Dit is dus, net als het eenzijdig toetsen, een didactisch instrument, dat jammer genoeg niet altijd goed uitpakt :-)

...