Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

cursus: Samenhang tussen twee variabelen, correlatieanalyse met SPSS

Vraag 1: In de cursus wordt de volgende hypothese gesteld: dat er een samenhang is tussen de variabelen. Naarmate de ervaring met pesten toeneemt , neemt ook de ervaring met agressie toe.
Er wordt ook bij vermeld dat het hier gaat over een positieve samenhang. Er wordt zelfs bij vermeld dat we dan eenzijdig moeten toetsen.
In de terugkoppeling wordt er dan weer vermeld: Of die samenhang positief is dan wel negatief, is niet duidelijk en wordt er zowel 1- als 2-zijdig getest.

Moet je altijd de twee mogelijkheden  berekenen?


Vraag 2: Er zijn 3 keuzes van correlatiecoëfficiënten
ordinaal niveau =>Kendall's tau of Spearman's
Interval of rationiveau => Pearson's
In deze casus is er sprake van variabele op ordinaal niveau. Waarom worden deze dan beschouwd als variabelen op intervalniveau en wordt Pearson's gebruikt?

 

in Methodologie door (230 punten)

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...