Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Op Studienet / Methoden en statisitiek/ Mediatieanalyse/ legt Peter Verboon (2013) twee methodes uit: Baron en Kenny (1986) en Preacher en Hayes (2004). Klopt het dat deze twee mediatieanalyses alleen voor intervalvariabelen gelden en zoja welke toets is het meest geschikt om een mediatieanalyse uit te voeren voor een onafhankelijke variabele op ordinaal niveau?
in Methodologie door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De methode van Baron en Kenny is meer een algemene methode. Het klopt dat zij in het bijzonder schrijven over regressie-analyses, maar hun stappenplan is ook toe te passen op ANCOVA's.

Er zijn wel toetsen die  geschikter zijn voor onafhankelijke variabelen op ordinaal meetniveau, maar vraag je eerst af of je daadwerkelijk een variabele hebt op ordinaal meetniveau. Dit is nu niet duidelijk uit de vraag; een samengestelde schaal op basis van likert-schaal items is bijvoorbeeld niet ordinaal, maar (quasi-)interval. Ten tweede zijn de meeste van deze 'ordinale' anova's, zoals kruskall-wallis niet geschikt voor mediatie-analyse, omdat ze niet meer dan een onafhankelijke variabele toestaan. Je keuzes zijn bijzonder beperkt.

Bottom line: maak het jezelf niet moeilijker dan noodzakelijk is: als je variabele stiekem als interval beschouwd kan worden, kies regressie-analyses; als de variabele echt ordinaal is met weinig categorieen, behandel het dan als een ANOVA, met de mediator als covariaat.
door (63.5k punten)
...