Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Wanneer is er bij een regressie analyse sprake van eenzijdige toetsing en wanneer van tweezijdige toetsing?

Het gaat om opdracht 5.3.5, digitale werkboek van KDA. Bij oefening 1 (van 5.3.5.) wordt de p waarde niet gehalveerd en bij oefening 2 wel. Naar mijn idee zou het bij beide wel moeten: er wordt eenzijdig getoetst, omdat je er van uit gaat dat er een positief verband is tussen gezondsheidsproblemen en ongewenste omgangsvormen (oef.1) danwel emotiegerichte coping (oef 2)
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (170 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Hier vind je een antwoord dat Gjalt-Jorn Peters eerder gaf over het delen van de p waarde bij een regressie-analyse (gerichte hypothese). http://oupsy.nl/help/299/moet-regressie-gerichte-hypothese-waarde-square-delen-niet Ik denk dat dit ook antwoord is op jouw vraag. Zoals ik het begrijp komt het erop neer dat je met het delen van de p-waarde de kans op een type I fout vergroot omdat je niet altijd kunt uitsluiten of er een verband bestaat die je niet verwacht (bijvoorbeeld dat er wel een verschil is in gemiddelden, maar de richting onzeker is). Als je niet vooraf een zeer duidelijke richting verwacht, kun je beter tweezijdig toetsen. Bij een regressie-analyse is er altijd sprake van een richting. Je wilt immers weten hoeveel (b) de Y-waarde toeneemt of afneemt bij een verandering van de X waarde. (Y=bX+a). Er is een duidelijke onafhankelijke variabele (de predictorvariabele X) en een duidelijke afhankelijke variabele (de criteriumvariabele Y).In de regressieanalyse is er meestal sprake van een vermoedelijke richting. Toch weet je nooit helemaal zeker of die verwachte richting ook de juiste is. Je hebt gelijk dat dat in de vragen van oefening 5.3.5 niet eenduidig is. De gegeven hypotheses in de oefeningen komen overeen. In de eerste vraag gaat het om de hypothese dat ongewenste omgangsvormen gezondheidsproblemen verklaart. De tweede hypothese stelt dat emotionele coping gezondheidsproblemen verklaart. Dit zijn vergelijkbare gerichte hypotheses. Bij de eerste terugkoppeling wordt echter niet gedeeld, bij de tweede terugkoppeling wel. Het zou duidelijker zijn als in de terugkoppeling ook vermeld zou worden waarom er gekozen is voor wel of niet delen. In beide oefeningen zou delen echter sowieso geen effect hebben omdat de tweezijdige p's ook al significant zijn.

door (1.0k punten)
bewerkt door
...