Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Kan het zijn dat bij de uitleg van de uitwerking van de t-toets het woord variantie foutief gebruikt wordt? En hier eigenlijk gemiddelde zou moeten staan?

Ik concludeerde uit de leerstof dat bij de t-toets de gemiddelden scores van twee groepen op één afhankelijke variabele onderling worden vergeleken, zie definitie pagina 1. De H0 hypothese stelt dat de gemiddelde scores aan elkaar gelijk zijn.
In de uitleg bij het uitgewerkte model is sprake van H0 hypothese ivm de varianties?
 

Definitie pagina 1

‘Met een t‐toets worden de gemiddelde scores van twee groepen op één afhankelijke variabele onderling vergeleken. Met de t‐toets kan dus worden vastgesteld of de nulhypothese verworpen kan worden ten gunste van de alternatieve hypothese.’

 

Uitgewerkt model pagina 4

‘Uitgangspunt bij de t‐toets is dat de varianties van beide groepen aan elkaar gelijk zijn. Daar wordt een afzonderlijke hypothese voor geformuleerd, namelijk de nulhypothese H0 voor de varianties. Als deze nulhypothese voor de varianties verworpen wordt, dan zijn de varianties van de scores in de twee condities niet aan elkaar gelijk. In dat geval geldt de alternatieve hypothese H1, die stelt dat de varianties niet aan elkaar gelijk zijn.’

in Methodologie door (230 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Het betreft hier twee verschillende zaken. De t-toets toetst verschillen in gemiddelden. Echter, alle toetsen zijn wiskundig opgesteld met een aantal vooraannames/uitgangspunten. Als aan deze uitgangspunten niet wordt voldaan, dan is de toets niet stabiel genoeg om betrouwbaar uitspraken te doen. Voor een t-toets om zinvol iets over verschillen in gemiddelden te zeggen, zijn er een aantal  "uitgangspunten" (assumpties); een daarvan is dat de varianties tussen groepen homogeen zijn (homoscedasticiteit). Dit wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de t-toets getoetst middels een F-toets. In SPSS is dat de Levene test of equality of variances.
door (63.5k punten)
geselecteerd door
...