Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik heb bij mijn toets voor de hypothese 1 en 2,

Hypothese 1 strenge sancie minder privegebruik dan milde sanctie en bij de 2de hypothese rechtvaarigesanctie leid tot minder privegebruik dan de onrechtvaardige sanctie. Bij beide heb ik geen signifcante levene's test. Wat wil dat zeggen voor mijn verder analyse. Hoef ik juist we of geen post-hoc toetsen te doen

Ook bij de interactie hypothese heb ik geen significante levene's test.. wat wil dit zeggen voor mijn verdere stappen?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De Levene's test toetst niet of gemiddelden verschillen of niet! Hij kan dus ook niets zeggen over of je post-hoc toetsen moet doen. Hiervoor moet je naar de Anova kijken. De Levene's test toetst of de varianties in elk groep gelijk zijn, een aanname van de Anova.

Dat je deze vraag stelt impliceert dat je de leerstof maar beter nog eens grondig kunt doorwerken, want dit moet je eigenlijk weten voordat je met de eindopdracht begint.
door (77.7k punten)
Hoi

Dat heb ik eigenlijk wel al gedaan, maar door alle informatie die je leest wordt je wel eens in verwarring gebracht.

Heb het tentamen ook netjes gehaald. Bijna een 8.
Daarbij ben ik gezegend met 2 cross-over effecten en die brengen me wel van slag, hoe ik verder moet toetsen.


Ik begrijp de je denkt dat ik de stof nog niet goed beheers. Dat is echter niet het geval. Ik begrijp het wel, maar heb inderdaad te veel op aanwezige kennis gewerkt en minder de theorie ernaast gepakt. Dit geeft wel meer houvast.

Het is echter wel zodat de manipulatie checks met 2 keer een cross-overeffect je wel onzeker maken over hoe je het nu verder kunt gaan toetsen. Wat wil dit zeggen. Alleen dat ik kan spraken in de discussie over de intere en externe validitet. Kan ik het daarbij laten. Soms heb je gewoon een simpel antwoord nodig wat je zekerheid geeft dat je goed op weg bent.

Kan ik wel bij de interactiehypothese evengoed testen met de 4 condities aangemaakt, of is het juist beter nu je 2 cross-over effcten hebt het te testen met een splifile met sancti en daarbij rechtvaardheid als afhankelije variabele

Kortom aan het twijfelen doordat ik 2 cross-over effecte heb .

Ja, je interpretatie klopt, wat in lijn is met dat je de stof inderdaad goed beheerst :-) Twee cross-over effecten betekent dat beide manipulaties (ook) de /andere/ onafhankelijke variabele beinvloedden. Je operationalisatie van e.g. sanctiezwaarte verandert dus ook ervaren rechtvaardigheid, en is dus geen zuivere (valide) operationalisatie. Het is wel goed om ook de effect sizes te vergelijken. Als de 'cross-over' effecten veel kleiner zijn dan de 'bedoelde' effecten, is de schade te overzien; je validiteit is dan wat aangetast, maar staat niet gelijk op losse schroeven. In het andere geval moet je zeer, zeer voorzichtig zijn met je conclusies. Die kunnen dan immers ook door de andere afhankelijke variabele komen door die cross-over effecten, en dat moet je inderdaad als zodanig bespreken in je discussie.
Bedankt voor het antwoord,

Soms als je diep in de stof zit ga je twijfelen over basale zaken.

Is het dan beter om de omega uit te rekenen of kan ik het beter bij de r. laten. Ik weet dat de omega nauwkeuriger is.

Heb een handige tabel gevonden die je bij iemand heb geantwoord op een soort gelijke vraag.

Groetjes
Ik had het omega kwadraat al uitgerekend voor de ervaren sanctiezwaarte en de ervaren rechtvaardigheid.

Als je 0.13 hebt dan kun je dus spreken van een groot effect (ervaren sanctiezwaarte) en bij (ervaren rechtvaardigheid) , 0,025 een klein effect.

 

Dit omega kwadraat kan ik daarnaast dus ook berekenen voor de hypotheses of begrijp ik het verkeerd. Kan dat  voor iedere losse hypothese? sanctie-rechtvaardigheid en de interactie?

Je kunt omega^2 voor alle effecten in je anova berekenen. Houd er wel rekening mee dat je de juiste 'errorterm' gebruikt. Dit is niet altijd vanzelfsprekend - maar bij Psychologisch Experiment kun je altijd de gewone error gebruiken (dit kan dus niet in alle situaties; als je een repeated measures design hebt, is de errorterm anders voor elk effect, want, als ik het me goed herinner, de interactie van tijd met de error, ofzo (dit zou ik op moeten zoeken, maar dit is way, way, beyond the scope van deze cursus :-))).

...