Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik lees in de opdracht dat ook het interview/transcript van de docent gecodeerd dient te worden in qualicoder en dat er dus in totaal 2 transcripten gecodeerd moeten worden. Vervolgens dienen beide transcripten geanalyseerd te worden. In het uiteindelijke rapport dienen in appendix 2 de twee transcripten opgenomen te worden. Is dat correct?

Ik weet echter niet waar ik de twee interviews onder moet brengen. Apart/ gezamenlijk als aparte projecten of als aparte sources? En waar precies? Ik heb nu de twee interviews als aparte sources opgenomen. Mijn twee interviews staan nu geschaard onder 1 project. Is dat de juiste wijze? De interviews hoeven niet achter elkaar 'geplakt' te worden, zodat ze gezamenlijk gecodeerd kunnen worden?
in Kwalitatief Onderzoek (OKO, PB16x2) door (400 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

QualiCoder (en andere software voor kwalitatieve data-analyse) is zo opgezet dat elke bron een aparte plek krijgt. In dit geval worden beide transcripten dus apart toegevoegd (maar natuurlijk wel in hetzelfde project). De interviews moeten dus niet achter elkaar geplakt worden!

Overigens zou het wel kunnen - de attributen (bijvoorbeeld geslacht en leeftijd van de deelnemers) worden toegekend aan tekstfragmenten door middel van de casecodes, en je kunt dus de eerste helft van een source (het ene transcript) de ene casecode geven, en dan de andere helft van de source (het andere transcript) de andere casecode. Op die manier verwerk je de data toch accuraat. Desalniettemin wek je dan de indruk dat beide gesprekken deel uitmaakten van dezelfde sessie; het is handiger om de conventie, om elke bron als aparte bron (source) toe te voegen, te volgen.

door (77.7k punten)
...