Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Geachte heer Peters en anderen

In een proeftentamen van Onderzoekspracticum observatie en interview kom ik de vraag tegen wat intersubjectiviteit is. Het antwoordalternatief wat gegeven wordt, is dat alle drie voorgaande mogelijkheden onjuist zijn. Antwoord A; Intersubjectiviteit is voor kwalitatief onderzoek wat betrouwbaarheid is voor kwantitatief onderzoek zou dus fout zijn.

Maar in de digitale leeromgeving, studietaak C opdracht 3b kom ik onderstaande tekst tegen. In de eerste regel staat m.i. hetzelfde als antwoordalternatief A ? Of heb ik het niet goed gelezen?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ronald Tolenaar

(837503961)


b    Intersubjectiviteit voor kwalitatief onderzoek is wat betrouwbaarheid voor kwantitatief onderzoek is. Hierbij gaat het dus om de vraag in hoeverre onderzoeksresultaten afhankelijk zijn van de toevallige kenmerken van een onderzoeker. Met andere woorden: zijn de resultaten generiek? Leveren de analyses van de gegevens andere resultaten op wanneer ze door iemand anders uitgevoerd zouden zijn. De intersubjectiviteit is het best te waarborgen door de protocollen ook door andere onderzoekers te laten analyseren. Als onderzoeker zelf kunt u er nog voor zorgen dat u zich strikt aan de vraagstelling en inhoud houdt, en de interpretatie in deze fase van het onderzoek zoveel mogelijk buitensluit. 
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

"Intersubjectiviteit" is een onhandig begrip, en is daarom uit de cursus verwijderd (tijdens de revisie). Intersubjectiviteit betreft inderdaad individuele keuzes van de onderzoeker; maar recente studies benadrukken dat die evenzeer bestaan bij kwantitatief onderzoek als bij kwalitatief onderzoek (zie bijvoorbeeld http://pss.sagepub.com/content/22/11/1359.full en https://osf.io/j5v8f/). Deze term gebruiken in het contrasteren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is dus verwarrend.

door (77.8k punten)
...