Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks
Voor het practicum Psychologisch Experiment heb ik een factoriele ANOVA analyse uitgevoerd met 1 afhankelijke variabele (gebruik bedrijfsmiddelen voor privegebruik) en 2 onafhankelijke variabelen (sanctiezwaarte en rechtvaardigheid) die beiden uit 2 niveaus bestaan (mild/streng en rechtvaardig/onrechtvaardig). Uit de analyse komt naar voren dat er sprake is van een hoofdeffect van sanctiezwaarte op gebruik bedrijfsmiddelen voor pivegebruik. Er is geen sprake van van een hoofdeffect van rechtvaardigheid op gebruik van bedrijfsmiddelen voor privegebruik. De interactie is ook niet significant. Tot dusver is alles duidelijk

Als ik daarna met een split file op de onafhankelijke variabele rechtvaardigheid een one-way ANOVA uitvoer om te kijken naar de enkelvoudige hoofdeffecten blijkt dat er in de rechtvaardige conditie sprake is van een sigificant verschil tussen de streng rechtvaardige condtie en de mild rechtvaardige conditie. Dit is niet het geval bij de onrechtvaardig conditie en er zijn ook geen significante verschillen te zien als ik een split file doe op de variabele sanctiezwaarte en daar een one-way ANOVA uitvoer.

Ik weet niet zo goed hoe ik dit resultaat moet interpreteren. Er is geen sprake van een significant interactie effect (afkomstig uit factoriele ANOVA) maar tegelijkertijd is er bij de one-way ANOVA in 1 bepaalde conditie wel een significant effect van de ene onafhankeljke varibele op de andere. Is dit niet met elkaar in strijd?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (130 punten)
Beste,

 

Voor mijn thesis zit ik met dezelfde vraag. Heeft u hier toevallig een antwoord op gekregen of gevonden?

Met vriendelijke groeten,

 

Astrid

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...