Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In opdracht 4.2.4. kwantitatieve data-analyse wordt gevraagd aan te geven hoeveel groepen onderzocht worden, van welke toets gebruik gemaakt wordt en wat de afhankelijke variabele is.

T.a.v. hypothese 4.6 (moeders voeden conformistischer op dan vaders) leidt de uitwerking bij mij tot vragen.

Volgens de uitwerking zijn er twee groepen en wordt gebruik gemaakt van de gepaarde t-toets.

Waarom de gepaarde t-toets? Ik zou dit begrijpen als er alleen twee-oudergezinnen in het onderzoek betrokken worden. Immers, dezelfde kinderen hebben dan te maken met een moeder en een vader. Maar er zijn ook een-oudergezinnen! Worden deze kinderen geheel buiten het onderzoek gehouden?

U begrijpt, ik ben uitgegaan van de onafhankelijke t-toets. Waarom is dit onjuist?

Dank alvast!
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (160 punten)
Wat is precies de vraag? Op zich lijkt het goede antwoord namelijk al in de vraag te staan? Waarom zou er aangenomen moeten worden dat er eenoudergezinnen in de steekproef zijn meegenomen? Als de vraag is om moeders met vaders te vergelijken klinkt dat niet als de hoofdzaak. Toegegeven, de informatie in de vraag kan duidelijker/explicieter, maar is er een vraag over het antwoord verder?
Op mij komt het onlogisch over om betekenisvolle data uit de datafile, namelijk de gescoorde mate van conformisme onder eenoudergezinnen, niet in het onderzoek te betrekken, terwijl deze wel voorhanden is.

 

In de stof wordt benadrukt dat het zinvol is om met grotere steekproeven te werken. Deze gelegenheid laten we hiermee schieten. Ik berijp althans uit uw antwoord op mijn vraag dat deze data t.a.v. eenoudergezinnen, genegeerd wordt.

Maak ik een denkfout? Welke?

 

Alvast dank!

 

Bart Kamps
De steekproefgrootte verandert niet door extra variabelen mee te nemen. De N blijft hetzelfde, maar de power die uit die N voortkomt wordt slechts uitgesmeert over meer te toetsen verbanden.

In theorie kan alles met alles getoetst en vergeleken worden. Het nadeel is dat ook alles wel gevonden kan worden. Zonder een theoretisch onderbouwde reden om dit te doen, en een set van specifieke voorspellingen op basis van die theoretische aannamen is het not-done om extra variabelen te includeren, slechts omdat het voorhanden is. Een onderzoeker is niet een statistische George Mallory die variabelen toetst 'just because it's there'. Er kunnen vast goede redenen zijn om andere variabelen te gebruiken, maar als een tekst opbouwt naar een specifieke hypothese op basis van specifieke vooraanames (theorie) dan gebruiken we een zo zuinig mogelijk model. Extra variabelen kunnen dan besproken worden in een discussiesectie.

Er is blijkbaar een vraag over de conformismeverschillen tussen moeders en vaders in ouderstellen. Alle vergelijkingen die die specifieke vraag niet beantwoorden zijn daarmee onwelkom, hoe interessant deze ook kunnen zijn. Als men een broodje bestelt bij een cafe kijkt men toch raar op als de cassiere (m/v) ook een papieren koffiebeker meegeeft, omdat deze voorhanden is. In die zin is onderzoek niet veel anders.

Okay. Conformismecijfers van eenoudergezinnen beschouwt u als een andere (extra) variabele. Ik begrijp uw uitleg an sich. Ik vind dat enige nuance wel op zijn plaats is. Het voorbeeld van de bestelling vind ik niet helemaal terecht. Immers, ook voor de eenoudergezinnen zijn conformismecijfers bekend, deze acht ik relevant. En dat er alleen naar ouderstellen gekeken wordt blijkt niet duidelijk uit de tekst. Sterker, in de inleidende casus worden de eenoudergezinnen expliciet benoemd als deel uitmakend van het onderzoek en de vraagstelling. In mijn optiek hadden deze best meegenomen kunnen worden, en hadden deze daarmee ook de N verhoogd. Ik beschouw deze niet als een compleet andere variabele.

U heeft me er niet helemaal van kunnen overtuigen dat mijn benadering onjuist is. Toch bedankt voor uw uitleg.

Met vriendelijke groet,

Bart Kamps

Gaat het databestand niet alleen over de resultaten van de twee-ouder gezinnen? Ik zag in de casusbeschrijving inderdaad staan dat zowel eenouder als twee-ouder gezinnen waren meegenomen in het onderzoek, maar alle rijen in het SPSS bestand hebben per gezin waarden voor zowel vader als moeder (conformm en conformv bijvoorbeeld) dus ik ging ervan uit dat de selectie van het SPSS bestand dat wij hebben de eenouder gezinnen heeft uitgesloten.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Er wordt getoetst met vaders en moeders die hetzelfde kind opvoeden (anders heb je meer dan twee variabelen en moet je een andere toets gebruiken). Vaders en moeders die hetzelfde kind opvoeden zijn afhankelijk van elkaar en niet twee onafhankelijke groepen, daarom wordt er een gepaarde t-toets gebruikt i.p.v. onafhankelijke t-toets. Wil je eenoudergezinnen gaan meenemen, dan wordt het vele malen ingewikkelder, want dan heb je meer dan twee variabelen te vergelijken.
door (360 punten)
...