Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Deze vraag gaat over opdracht 5.3.5 en de bron Het verklaren van een variabele: regressieanalyse 

Het onderwerp is eerder behandeld in deze vraag waaruit ik begrepen heb dat eenzijdig toetsen in de praktijk vrijwel niet voorkomt, maar dat je als je dat toch doet je wel de p-waarde bij de t-waarde van de regressiecoëfficiënt  door 2 kunt delen.

De bron zegt ook, op pagina 8:  Net als bij de onafhankelijke t‐toets waar twee groepen mee vergeleken worden, kan bij een gerichte voorspelling de p‐waarde behorende bij de t‐waarde gedeeld worden twee. Dan is in dit voorbeeld p gelijk aan .183 en dus nog steeds groter dan .05

In de terugkoppeling van 5.3.5 komt dit niet consequent terug.  

Oefening 1: Deze regressiecoëfficiënt is getoetst met een t-test. De waarde van t is 2.42; de bijbehorende p-waarde is .017. 

(Dit gaat over de hypothese: hoe meer ervaring met ongewenste omgangsvormen, hoe meer gezondheidsproblemen.

Oefening 2: De regressiecoëfficiënt is getoetst met een t-test. De waarde van t is 2.89; de bijbehorende p-waarde is .003 (.005 gedeeld door twee).

(Dit gaat over de hypothese: hoe hoger de score op emotiegerichte coping, hoe meer gezondheidsproblemen)

Beide oefeningen gaan over een gerichte hypothese. Bij beide oefeningen is wel of niet delen van de p waarde in dit geval niet praktisch relevant, in die zin dat ook ongedeeld de p waarde kleiner is dan 0.05 maar het is mij onduidelijk waarom bij 1 wel gedeeld wordt en bij 2 niet. 

Ik ga ervan uit dat het een foutje is bij de terugkoppeling van oefening 1 en dat we bij de tentamenopdrachten wel de p-waarden voor eenzijdige regressie-analyse door 2 moeten delen, maar ik zou een duidelijk antwoord hierop wel op prijs stellen. Deze vraag komt ook geregeld terug bij mede-studenten zag ik, dus ook wat dat betreft zou een duidelijk antwoord fijn zijn.

Mijn studiecentrum voor KDA is Groningen

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (550 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Eenzijdige toetsing is eigenlijk zelden een goed idee, maar eerder een didactisch instrument. In de onderzoekspraktijk leent eenzijdige toetsing zich goed voor het manipuleren van onderzoeksuitkomsten, en om verwarring te voorkomen is eenzijdige toetsing daarom uit het curriculum verwijderd. Deze vraag is dus niet langer relevant.
door (77.7k punten)
...