Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik heb moeite met de vraag in oefentamen 1 over wat het advies aan gemeente A zou zijn (vraag 39). Juiste antwoord was “de kantoortuinen moeten afgebroken worden”. Die conclusie lijkt me te voorbarig op basis van de gegevens.

Bijvoorbeeld:

1. De regressie-coëfficient op de klimagem variabele voor administratief personeel is maar 0.086. Van 6 naar 4 werkplekken gaan scheelt dus maar 0.17 punten op de klimaatscore. Dat is erg weinig. Het is aannemelijk dat andere mogelijke interventies een groter effect hebben, voor veel minder kosten.

2. De klima-vragen gingen helemaal niet altijd over hoe prettig iemand het vindt op kantoor of hoe goed iemand zijn/haar werk kon doen. Ik heb ook wel op kantoren gewerkt waar ik bezoek niet goed kon ontvangen, maar dat was geen probleem want ik had vrijwel nooit bezoek. Dat mijn kantoorruimte mijn identiteit niet uitstraalt bevat voor mij ook geen oordeel over het werkklimaat. Een van de klimavragen is: "ik vind dat er weinig sociale controle is". Een hoge score daarop is blijkbaar iets positiefs, wat dezelfde waarde heeft voor het klimaatoordeel als "ik kan me volledig concentreren". 

3. Het valt op dat juist op variabelen waar je een duidelijk effect verwacht zoals “het geklets van mijn collega’s houdt me niet van mijn werk af” en “ik stoor mij niet aan rinkelende telefoons” de relatie met kantoorgrootte vrij zwak is. Ik kan me voorstellen dat juist mensen die op een kleine kamer zitten hier antwoorden dat ze zich wel storen aan rinkelende telefoons (en daarom zitten ze op een kleine kamer waar ze daar minder last van hebben). 

4. Als je kijkt naar de relatie tussen rapportcijfer-werkklimaat en de verschillende kantoorgrootte groepen is er geen significant verband (dat alleen al zou toch op zijn minst reden moeten zijn tot verder onderzoek voor je een drastisch besluit als het afbreken van alle kantoortuinen overweegt). Ik weet wel dat dat niet gevraagd is, waarschijnlijk bewust, maar ik vond het toch relevant, en de reden dat ik er eens naar ging kijken was juist omdat de uitkomsten van de analyses met klimagem niet heel overtuigend waren.

5. Er is geen onderscheid gemaakt naar soort functie anders dan administratief/leidinggevend. Het is best aannemelijk dat voor sommige functies concentratie belangrijk is, maar voor andere juist samenwerking.

6. Dit was geen experimenteel onderzoek. Correlatie geeft geen oorzaak-gevolg aan. 

Als de correlatie heel sterk is en de kosten van verandering relatief laag, dan is er vast wel iets voor te zeggen om toch actie te ondernemen n.a.v. een onderzoek als dit, maar hier is de correlatie (volgens mij) niet heel overtuigend, en alle kantoortuinen afbreken is duur en heeft wellicht andere gevolgen.

Met de tentamenopdracht loop ik tegen hetzelfde aan. Ik denk dat daar ook verwacht wordt dat ik een conclusie trekt over het geven van geheugentraining, maar ik vind dat je op basis van het gedane onderzoek die conclusies niet kunt trekken.

Mijn studiecentrum is Groningen. 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (550 punten)
Dag Lena,

Je bent, blijkt uit jouw post, erg kritisch. Wellicht te kritisch voor de eerste module uit de onderzoekscompetentie. Ik deel de kritiek die je hebt op de uitwerking van de casus. Waar ik persoonlijk moeite mee heb, en dat lees ik ook in jouw kritiek terug, is het gemak waarmee veronderstellingen gemaakt worden.

Zo is een veronderstelling dat vrouwen extraverter zijn dan mannen, en om die reden minder moeite zouden hebben met het delen van een kamer met meerdere mensen. Ik vind dit een wat "makkelijke" conclusie.

Ik denk dat in een universitaire opleiding minder makkelijk dergelijke veronderstellingen gemaakt zouden moeten worden, dat wij zelfs getraind zouden moeten worden in het juist voorkomen van een vooringenomen onderzoekshouding.

Ik nodig daarom, net als jij, de docenten uit hier een antwoord aan te wijden. Net als jij loop ik hierop ook vast in de tentamencasus.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Jullie hebben helemaal gelijk - die conclusies waren te voorbarig. In de revisie zijn conclusies meer in lijn met de data.
door (77.8k punten)
...