Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als je een paper schrijft vind je soms websites waar een punt wordt gemaakt dat je nodig hebt in je artikel, bijvoorbeeld hoe vaak een probleem voorkomt of hoe bepaalde problemen zich ontwikkelen. Mag je dan naar zo'n website verwijzen om die informatie in je artikel te ondersteunen?
in Literatuur zoeken door (77.8k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

In een artikel moeten je beweringen altijd zijn onderbouwd. Geldige onderbouwing bestaat altijd uit wetenschappelijke studies. Je verwijst hiernaar zodat lezers de betreffende bron kunnen achterhalen en die studie kunnen bestuderen.

Als er een website is waar een bepaald punt wordt gemaakt, mag je hier dus niet naar verwijzen. Als de website wetenschappelijk verantwoord is, zullen ze verwijzen naar het artikel of de artikelen waar ze hun punt op baseren. In dat geval moet je die bemachtigen, bestuderen om te beoordelen of de studies het inderdaad mogelijk maken om die conclusie te trekken, en vervolgens al dan niet naar die artikelen verwijzen.

Als de website geen referenties naar wetenschappelijke artikelen bevat, kun je niet weten of hun informatie uberhaupt betrouwbaar is. In dit geval geldt de regel die altijd geldt bij refereren: je moet zelf hebben gecontroleerd of de informatie klopt. Je mag als wetenschapper immers niet zomaar van alles aannemen. Net zoals je niet naar een artikel mag verwijzen als je niet zelf hebt gecontroleert of dat artikel wel terecht de conclusies trekt die je eraan wil verbinden, mag je niet naar websites verwijzzen als je niet zelf kunt vaststellen dat die verwijzing terecht is.

Kort samengevat mag je dus niet naar websites verwijzen om dit soort punten te maken.

Je mag wel naar websites verwijzen om een punt te maken dat sowieso met die website onderbouwd kan worden, zoals de bewering dat obesitas veel in het nieuws is onderbouwen met verwijzingen naar artikelen in kranten. In dat geval vormen de artikelen in de kranten zelf de ondersteuning; wat er in die artikelen staat en of dat wetenschappelijk verantwoord is, is dan niet relevant.

door (77.8k punten)
...