Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hallo Ik heb een vraag over de output van de Parameter Estimates en danwel de interpretatie van de b-waarde van de covariaat.

Stel ik heb als covariaat leeftijd geselecteerd (bij het bestand Hitler testzin Joden) en de output van de Parameter Estimates geeft een positieve b-waarde, maar is niet significant. Kan je dan totaal geen uitspraak hierover doen of mag je zeggen dat leeftijd een schijnbaar effect heeft op de afhankelijke variabele?

De verwachte uitkomst vind ik wel logisch, want in de studiestof staat ook vermeld dat in deze casus het effect van leeftijd moeilijk te interpreteren is. Daar de geheugenschema's van ouderen uitgebreider zijn op het gebied van het theme Hitler en Joden, maar daarnaast ook het onthouden van zaken afneemt naar mate men ouder wordt.

Kortom hoe deze waarde te interpreteren?

 

Alvast bedankt

Jeanine
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (390 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Statistisch is een niet-significant antwoord redelijk rechtoe-rechtaan: niet significant, dus het effect op de covariaat op de afhankelijke variabele is niet beduidend opmerkelijker dan een nul-effect, dus kunnen we niet concluderen dat de covariaat een effect heeft. C'est ca. Als de nulhypothese niet verworpen wordt dan in de regel niet alsnog een effect interpreteren alsof de nulhypothese toch stiekem verworpen wordt.

Dat er redenen zijn om aan de gekozen nulhypothesetoets te twijfelen is een ander verhaal. Misschien zijn assumpties geschonden waardoor de gekozen toets niet geschikt was, of zijn er suppessorvariabelen aanwezig, of confounding variables afwezig uit de analyse. Dat zijn echter allemaal zaken die op hun beurt ook weer getoetst zouden moeten worden.

Kortom: Nulhypothesetoetsing is een ja/nee-spelletje. nulhypothese niet verworpen? Dan is een effect niet van een nuleffect te onderscheiden, en dan interpreteren we waargenomen verbanden alsof ze willekeurige ruis rondom een nuleffect zijn, alware het storing op de radio.
door (63.0k punten)
...