Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als je een dichotome predictor hebt voor je mediatie analyse en je wilt een gerichte hypothese toetsen met de PC-methode, hoe kan je dan slechts 1 conditie in je analyse opnemen?
in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (200 punten)
Bedoel je dat je de variabele, die zich manifesteert in het verschil tussen die condities, uit je analyse wil halen, door maar naar 1 niveau van die variabele (en dus 1 conditie) te kijken?

Dat kan gewoon met 'FILTER BY' in je syntax (dat heet 'select cases' in het menu geloof ik).

Of bedoel je iets anders?
De 'conditie' bestaat uit een actieve en passieve interactie. Als je iets wil zeggen over 'de mate van actieve interactie' dan beschouw je toch alleen de 'actieve' conditie of beschouw je 'passieve' conditie als een 'zeer lage mate van' actieve conditie? De data zijn gecentreerde scores rond 0. Mogen we de analyse bouwen rond de stelling dat 'interactie leidt tot' of moeten we een onderscheid maken tussen 'actieve' en 'passieve' interactie?

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
In dat geval heeft de variabele interactie dus twee niveau's: actief en passief. Je kunt niet naar het effect van actieve interactie kijken zonder naar het effect van passieve interactie te kijken; "het effect van actieve interactie" is immers eigenlijk een 'afkorting' voor "het effect van actieve interactie in vergelijking met een andere waarde voor interactie", wat in dit onderzoek vanwege de dichotome operationalisatie van interactie betekent "het effect van actieve interactie in vergelijking met passieve interactie".

Een meetwaarde van een variabele kan nooit samenhangen met een andere variabele. Binnen die meetwaarde is immers geen variantie: iedereen scoort hetzelfde. Maak maar eens een scatterplot met op de X-as interactie (maar alleen met 'actieve interactie') en op de Y-as een andere variabele.

Je moet dus het onderscheid scherp houden tussen variabelen (interactie), operationalisaties (in dit geval dichotoom: in 'actieve' en 'passieve' interactie), en de daarmee samenhangende mogelijke meetwaarden ('actieve interactie' en 'passieve interactie'), die zich in dit geval, omdat deze operationalisatie een manipulatie betreft in plaats van een meting, manifesteren als condities.

Die zin moet je misschien een paar keer lezen :-)
door (77.8k punten)
...