Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hallo,

Even een hersenspinsel die ik wil delen met bijbehorende vraag. Kan het zijn dat een mediator niet 'simpelweg' onderdeel is van een predictorvariabele. Ik kan me zo voorstellen dat - en dan vooral bij psychologisch onderzoek - bepaalde concepten gewoon onderdeel van elkaar zijn en bij statistische toetsing een mediatie-effect laten zien terwijl de concepten in wezen deels overlappen met elkaar? Is dit een gekke vraag?

Ik kan me voorstellen dat mediatoren in bijvoorbeeld het veld van de natuurkunde beter te 'scheiden' zijn van elkaar. Ik kan geen direct voorbeeld noemen maar stel dat we onderzoek doen naar fysieke objecten en de invloed ervan op elkaar dan zijn die 'conceptueel' te beschouwen als op zichzelf staande zaken die een invloed op elkaar uitoefenen. Een mediatie-analyse en de resultaten lijken me dan wat 'scherper' of 'definitiever'.

Bij psychologisch onderzoek kan men redeneren dat een gemeten concept die opgevoerd wordt als mediator in een analyse misschien conceptueel 'deels' of 'volledig' onderdeel uitmaakt van de predictor. Mediatie veronderstelt toch dat de concepten als afgebakend onderdeel invloeden op elkaar uitoefenen. Is die afbakening eigenlijk wel te verantwoorden in psychologisch onderzoek? Dit uit zich al in het hoofd van bijvoorbeeld de invuller van een vragenlijst. Als procedurele rechtvaardigheid onderzocht wordt en de invloed ervan op contraproductief gedrag met vertrouwen in het management als mediator, zou iemand bij het invullen van zijn of haar ervaren procedurele rechtvaardigheid niet ook iets kunnen activeren dat te maken heeft met vertrouwen. Met andere woorden is de scheiding van de concepten wel realistisch?
in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (1.1k punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

Dit is een uitstekende vraag, en je aanname klopt. Psychologische variabelen bestaan niet.

Ze zijn slechts bruikbare metaforen, die met hun theorieen bruikbare instrumenten zijn om de mensenlijke psychologie te verklaren en veranderen.

Je kunt dus nooit hardmaken dat een mediator echt een aparte variabele is.

Onder andere om deze reden is het belangrijk om nooit conclusies over mediatie en moderatie te trekken op basis van cross-sectioneel observationeel onderzoek. Zowel mediatie als moderatie vereisen experimenten die bovendien longitudinaal zijn, en waarbij meestal zelfs drie meetmomenten nodig zijn.

Alleen door veel van dat soort onderzoek te doen en de evidentie te compileren kunnen we uiteindelijk een indruk krijgen van onder welke omstandigheden het handig is om een variabele als mediator te zien, en onder welke omstandigheden niet.

Zie in dit verband ook dit briljante artikel van Robert Roe.Ik probeer dit bovendien uit te leggen in dit, toegankelijk bedoelde, artikel.

[EDIT 2016-09-13: zie ook http://oupsy.nl/help/2461/interactie-hypothesis-onafhankelijke-variabelen-correleren]

door (77.8k punten)
bewerkt door
Bedankt voor je antwoord dat is helder :)
...