Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Beste lezer,

Bij vraag 3 van opdracht 2.2.2 moet de data van respondent 18 worden ingevuld; ik heb de SPSS-datafile: Hechting_en_Affecten_2014.sav. gebruikt zoals de instructie aangeeft en toch heb ik andere cijfers bij nr 18, resp: zelf 3.17 ander 2.17 positief 2.83 negatief 1.67 veilig 3.40 vermijden 3.10 angst 2.00

1. De output bij de opdracht was verder goed, alleen bij het invullen van de regressievergelijking ging het dus mis omdat ik andere waarden heb dan aangegeven in het terugkoppelingsformulier. Gebruik ik de goede bron of is er een foutje ingeslopen?

2. Verder was ik verbaasd dat de niet significante coefficienten toch worden opgenomen in de regressievergelijking? 

3. Tot slot: ik heb geen syntax ingevuld maar heb de menu structuur gevolgd (analyze-regression-linear..); is dat de bedoeling of is het beter de syntax uit de reader over te nemen?

Hartelijk dank alvast,

Hendrik

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (550 punten)
De vraag is nu nog wat onduidelijk, waarschijnlijk omdat er drie zeer kort geformuleerde vragen zijn. Zou je een enkele vraag per topic kunnen specificeren en iets meer detail geven over waar je op vastloopt of wat je niet snapt? Wat heb je bijvoorbeeld al geprobeerd en gelezen?

Punt 3 is een kwesite van smaak, al denk ik dat alle docenten van mening zijn dat leren omgaan met syntax een pre is.

Bedankt Ron voor beantwoording van vraag 3!

Mijn eerste vraag betreft het verschil tussen de terugkoppeling (zie gele arcering hieronder) en de waarden voor Zelf/Ander/Positief/Negatief die ik in mijn databestand vind (Zelf3.17 Ander 2.17 Positief 2.83 Negatief 1.67). Hoe kan daar verschil tussen bestaan, ik heb het bestand geopend dat was aangegeven in de opdracht?

Mijn 2e vraag betreft de rode arcering. Waarom worden deze regressiecoefficienten wel in de regressievergelijking meegenomen (zie blauwe arcering) terwijl ze niet significant zijn?

Ik hoop dat de vraag nu duidelijk is. Hartelijk bedankt alvast voor de reactie,

Henk

De regressiecoëfficiënten van Negatief en Zelf zijn significant. Negatief heeft een positieve en Zelf een negatieve relatie met angstige hechting. De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt van Negatief is groter dan die van Zelf (i.e., .85 versus ‐.18). Dat betekent dat Negatief de meeste invloed heeft op angstige hechting. Ander en Positief hebben geen statistisch significante relatie met angstige hechting.   De regressievergelijking ziet er als volgt uit:   Y = .634 + (‐.253 x @Zelf) + (.065 x @Ander) + (.299 x @Positief) + (.804 x @Negatief)   3  De regressievergelijking ziet er als volgt uit: Y = .634 + (‐.253 x @Zelf) + (.065 x @Ander) + (.299 x @Positief) + (.804 x @Negatief)   Om Y (dat is de voorspelde waarde op angstige hechting) te berekenen hebt u de scores op @Zelf, @Ander, @Positief en @Negatief nodig. In de datafile kunt u die waarden voor de respondent met respnum 18 opzoeken. Die waarden zijn: @Zelf = 2.00, @Ander = 2.17, @Positief = 2.50 en @Negatief = 2.00. Invullen in de regressievergelijking levert het volgende voorspelde waarde op: Y = .634 + (‐.253 x 2.00) + (.065 x 2.17) + (.299 x 2.50) + (.804 x 2.00) = Y = .634 + (‐.506) + (.141) + (.748) + (1.608) = 2.625

 

 

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Een regressievergelijking, of beter gezegd: alle regressieanalysen zijn geneste modellen. Dat betekent dat alle uitkomsten, zoals B's, Beta's, p-waarden, verklaarde varianties, etc. uniek zijn voor iedere oplossing, en zodra je ook maar iets verandert aan de analyse, zoals variabelen toevoegen of verwijderen, dan veranderen alle uitkomsten. 
 
Je kunt daarom nooit een regressie-analyse doen en een vergelijking opstellen waarbij je de niet-significante parameters negeert. Alles wat je opschrijft is de uitkomst zoals die uitkomst is, inclusief de niet-significante parameters. Als je de analyse opnieuw zou draaien zonder de niet-significante variabelen dan krijg je weer compleet andere resultaten.
 
Vandaar dat als je een analyse doet en je daar een regressievergelijking van weergeeft dat je alle variabelen die onderdeel waren van die regressie dient te rapporteren. 
 
Niet significant betekent niet dat het geen enkele rol meer speelt. In sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer je wilt controleren voor variabelen) kan het zijn dat eventuele niet-signficante effecten nog steeds in het model moeten worden gelaten zodat ze als controlevariabelen hun werk kunnen blijven doen.
Een regressievergelijking is daarom geen pick-and-choose: alles wat in het model is gegooid is van evengroot belang en dient opgenomen te worden in de regressievergelijking. Als dat veel variabelen oplevert die men niet interessant vindt dan moet eerst een nieuwe analyse gedraait worden zonder die variabelen en daarvan mag pas een 'verkorte' versie van een vergelijking worden gegeven.
door (63.5k punten)
Heel duidelijk Ron, bedankt!

Voor de inhoudelijke vraag over afwijkende gegevens in het spss data bestand (1e van de drie vragen) zal ik contact opnemen met de begeleider van de cursus.

Vr.groet,

Hendrik.
...