Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij studieaanbod, begeleiding van kwalitatief onderzoek staat het volgende:

 

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen via http://oupsy.nl/help (NB: hier moet eerst een account worden gemaakt), en individuele vragen kunt u stellen aan de examinator.

De examinator heeft in deze cursus vooral een corrigerende en begeleidende rol. In principe voert u alle taken zelfstandig uit, volgens de aanwijzingen die in de taken en opdrachten worden gegeven. De examinator zal betrokken zijn bij de beoordeling van de observatieopdracht in thema 2, waarbij hij u, na goedkeuring van deze opdracht, toegang verleent tot het tentamen en de interviewopdracht. Ook bepaalt de examinator het eindcijfer op basis van het tentamen en de interviewopdracht.

 

Wordt hiermee hetzelfde bedoeld als bij de andere statistiekvakken; dat er een opdracht is voor submit en er dan een automatische onderverdeling komt waarbij de opdracht wordt gestuurd ter beoordeling aan alle docenten die ook bij de overige statistiekvakken deelnemen?

 

Hopelijk heb ik mijn vraag duidelijk gesteld, en anders zal ik deze later nog eens verhelderen.

 

Hartelijk dank voor een opklarend antwoord.

in Kwalitatief Onderzoek (OKO, PB16x2) door (4.1k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Heel duidelijk gesteld, en ja: het eindverslag voor Kwalitatief Onderzoek wordt via http://oupsy.nl/submit willekeurig verdeeld onder de docenten die die opdracht nakijken (wie dat zijn wisselt overigens van cursus tot cursus, hoewel het over het algemeen wel docenten uit de Methodologie & Statistiek vakgroep zijn). De beoordeling verloopt via een rubric (een bepaald type beoordelingsformulier), die je bij de eindopdracht kunt downloaden.
door (77.8k punten)
...