Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hallo,

Bij opdracht 3.3 de tweede opdracht. in opdracht a wordt gevraagd op welk niveau SAMEN (in gezelschap zijn) gemeten is op niveau 1 of 2..

a. Bekijk de beschrijvende maten van de variabele SAMEN. Is men vaker alleen of in gezelschap? Is SAMEN een variabele op niveau 1 of op niveau 2?

Dit is op niveau 1 maar waarom wordt 'SAMEN' vervolgens in opdracht C meegenomen als random effect.. dit is toch alleen bij variabelen die op niveau 2 zijn?

 

c. Voer een multilevelanalyse uit zoals bij opdracht 3.3.1 met SAMEN in plaats van STRESS als predictor. Ga bij deze analyse uit van random effecten voor het intercept en voor de variabele SAMEN. Met andere woorden, we verwachten niet dat het effect van in gezelschap zijn op de zin in een sigaret voor iedereen gelijk is.

in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (1.1k punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

In dit voorbeeld vormen de tijdstippen het laagste niveau, niveau 1 dus, en personen het tweede niveau. De tijdstippen zijn genest binnen de personen.

De variabele SAMEN wordt op ieder tijdstip gemeten en is daarmee een niveau 1 variabele. Maar het effect van SAMEN op ROKEN in de tijd hoeft niet voor ieder persoon gelijk te zijn, dus we verwachten dat het (slope) effect varieert over personen. Met andere woorden we verwachten een random effect van SAMEN op ROKEN.

 

Het antwoord op de vraag is dus NEE. Een variabele op niveau 2 zou IQ of LEEFTIJD kunnen zijn. En die kunnen in dit voorbeeld niet over iets varieren omdat er geen hoger niveau is dan personen.

 

door (11.7k punten)
...