Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik heb een steekproef van 16 deelnemers. Binnen deze steekproef heb ik drie groepen (verdeling in groepen verdeeld o.b.v. een vragenlijst). Ik wil de kwantitatieve data (verzameld uit observaties) van deze steekproef voor de drie groepen met elkaar vergelijken. Ik heb in eerste instantie gebruikgemaakt van een GLM met de groep (1, 2, 3) als onafhankelijke variabele en de kwantitatieve data als afhankelijke variabele. Maar mijn groepen zijn heel klein (1 groep van 1 deelnemer, 1 groep van 7 deelnemers en 1 groep van 8 deelnemers) en ongelijk verdeeld. Nu vraag ik me af of ik niet beter een non-parametrische toets kan gebruiken, maar ik ken geen non-parametrische toets die drie groepen met elkaar vergelijkt. Via internet ben ik op de Kruskal Wallis H-toets uitgekomen, maar hierbij moet ik een range definiëren en kan ik niet de drie groepen uiteenzetten. Welke toets kan ik het beste gebruiken?
in Bivariate statistiek door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De KW-test lijkt hier inderdaad de geschikte toets. De range betreft toch de groepen. Hier net als bij de t-toets aangeven hoe de category labels zijn gecodeerd. Als de drie groepen gecodeerd zijn als 1, 2, 3 dan range van 1 tot 3 geven. Als de codering 0, 1, 2 is, dan range 0 tot 2 geven.
door (63.5k punten)
...