Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Op pagina 79 van het hateknboek van Psychologisch Survey staat dat de F waarde gelijk is aan t in het kwadraat. Klotp dat?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (160 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

Ja, dit klopt, maar alleen als de F-waarde 1 vrijheidsgraad heeft voor de teller. Zoals je weet is de F-waarde de ratio tussen twee varianties. Om het eenvoudig te houden leg ik het in dit voorbeeld uit aan de hand van een eenweg anova. Bij eenweg anova heb je variantie binnen de groepen en tussen de groepen, en F is dan: $$F=\frac{MS_{\text{tussen}}}{MS_{\text{binnen}}}$$ MS staat voor Mean Squares, oftewel Mean of the Sum of Squares, oftewel de Sum of Squares gedeeld door de bijbehorende vrijheidsgraden (Degrees of Freedom). Die degrees of freedom zijn:

  • voor $MS_{\text{tussen}}$: het aantal groepen - 1;
  • voor $MS_{\text{binnen}}$: het aantal datapunten - het aantal groepen - 1 (in de praktijk bijna altijd het aantal proefpersonen - het aantal groepen - 1)

Dus, als je een anova hebt met twee groepen, geldt: $$F=t^2$$ Want alleen als je een anova hebt met twee groepen geldt dat: $$DF_{MS_{\text{tussen}}}=2-1=1$$ Natuurlijk is een anova met twee groepen sowieso gelijk aan een t-toets. Je kunt dit uitproberen door een t-toets te doen en dan een anova, met dezelfde afhankelijke variabele en dezelfde voorspeller. Als je je t-waarde dan kwadrateert, krijg je de F-waarde in die anova.

door (77.8k punten)
bewerkt door
...