Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Voor het berekenen van de F-waarde (Oneway Anova) gebruik ik de volgende formule: F = MSb/MSw.

Om MSw (binnengroepenvariantie) vanuit SSw (binnengroepen sum of squares) te berekenen, deel ik SSw door Dfw (het aantal binnengroepen vrijheidsgraden). Geldt nu voor Dfw dat dit het totaal aantal cases is (n) of het totaal aantal cases minus 1 (n-1)?

Om MSb (tussengroepenvariantie) vanuit SSb (tussengroepen sum of squares) te berekenen, deel ik SSb door Dfb (het aantal tussengroepen vrijheidsgraden). Geldt nu voor Dfb dat dit het totaal aantal cases minus het aantal groepen is (n-k) of het totaal aantal cases minus het aantal groepen minus 1 (n-k-1)?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (130 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
  SS df MS F
Between SS(B) k-1 SS(B)/(k-1) MS(B)/MS(W)
Within (error) SS(W) N-k SS(W)/(N-k)  
Total SS(T) N-1 SS(T)/(N-1)  

In bovenstaande tabel kun je vinden welke vrijheidsgraden Between/Within en Total SS hebben. Between is tussen groepen, dus aantal groepen - 1. Er is per groep within error, dus vandaar van iedere groep n-1, oftewel over alle groepen: N-k. Totale variantie is alle variantie op Y, dus vandaar N-1.

door (63.5k punten)
...