Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks
ik heb twee groepen, eentje is de controle groep en eentje is de experimentele groep, er is een voormeting, bij de experimentele groep een interventie en daarna een nameting. Is het dan altijd te analyseren via een mix anova? Of telt een voor en nameting niet mee als een within subject factor?
in Steekproeven en steekproefomvang door (150 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Het beste kun je dit probleem in meerdere stukken knippen. Je vermengd op dit moment namelijk design, variabelen en toetsing.

Een voor- en nameting betekent designtechnisch altijd dat het experiment een binnenproefpersonendesign is. Als tussenproefpersonenelementen aan worden toegevoegd, zoals een experimentele versus controlegroep, dan is het experiment een mixed-design.

Hoe dit in een datatabel wordt verwerkt is een ander verhaal. En het is dat verhaal dat uiteindelijk bepalend is voor de toets.

Als voor- en nameting allebei in de analyse worden meegenomen, dan wordt het een mixed-(RM)-ANOVA.

Als de nameting van de voormeting wordt afgetrokken, om een verschilscore te verkrijgen, dan wordt het geen RM-ANOVA, maar een ANOVA

Als de nameting de afhankelijke variabele is, en alle proefpersonen wordt gladgetrokken op basis van de voormeting, dan is de voormeting een covariaat, en wordt de analyse een ANCOVA.
door (63.0k punten)
Dank je wel Ron, ik snap het nu. Door alle info was ik in de war maar nu is het duidelijk
Mixed ANOVA of MANOVA
...