Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik ben bezig met het verslag voor het tentamen PE en loop voortdurend vast.

Ik het een mixed ANOVA repeated measure uitgevoerd en wil weten of er interactie-effecten zijn tussen sanctiezwaarte en rechtvaardigheid. Dat kan ik doen voor de voormeting en voor de nameting apart. Om een analyse voor de voormeting uit te voeren heeft echter weinig zin, volgens mij, omdat er dan nog geen sprake is van manipulatie. Bekijk ik dan inderdaad alleen het interactie-effect bij de nameting via een univariate in SPSS en als ik dan een interactie-effect vind, betekent dat dan dat er geen hoofdeffecten zijn (die er volgens de repeated measure voor een van twee condities wel is)?

Of.... is het zo dat wanneer de analyse in repeated measure aangeeft dat er maar voor een van de condities een significant effect is tussen voor- en nameting (volgens mij is dit zelfs al een interactie-effect)  er geen interactie-effect kan zijn tussen beide condities.

Ik hoop dat mijn vragen zo een beetje helder zijn en iemand het me duidelijk wil maken.

Bij voorbaar dank.
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (280 punten)
Ik vrees dat ik de vraag nog niet helemaal begrijp. Als je wil weten of er interactie is, waarom wijk je dan uit naar anova's per meetmoment?

Hoofdeffecten bestaan inderdaad niet als er interactie is. De term voor een hoofd-effect kan nog steeds significant zijn; maar dit is niet te interpreteren als er interactie is. Interactie betekent immers dat het effect van de ene variabele afhankelijk is van het niveau van de andere variabele. Een hoofdeffect betekent daarentegen dat er een effect is dat voor iedereen geldt. Dat kan dus niet waar zijn als er interactie is - of het hoofdeffect nu significant is of niet.
Waar het eigenlijk omgaat is: als ik een bij  mixed design (2 x 2design) een repeated measure uitvoer, doe ik dan ook nog iets met de between subject factors?

Repeated measures (within subjects) geeft aan dat er wel een effect is van de ene onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele, maar er is geen effect van de andere OV op de AV

In de between subjects tabel zie ik echter wel een significant verschil en ook bij PG*OV1*OV2 (maar volgens mij is dit een drieweginteractie - en maak ik het mezelf veel te moeilijk)
Drieweginteracties zijn tricky. Ten eerste neemt de power om interacties te detecteren heel snel af naarmate 'voudigheid' (tweeweg, drieweg, vierweg, etc) toeneemt, dus tenzij je een zeer grote steekproef hebt is de kans dat een significante drieweg interactie een type-1 fout is, aanzienlijk. Ten tweede worden interacties steeds lastiger te interpreteren naarmate ze 'meervoudiger' worden.

Los van interacties: between-subject effecten negeren de within-subject effecten. Of ze daardoor nietszeggend worden of niet, en of er zinvolle conclusies te trekken zijn, is iets dat per studie moet worden bekeken en grondig moet worden besproken met alle betrokken onderzoekers/begeleiders.

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...