Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik heb twee beoordelaars een vragenlijst laten invullen over verschillende casussen. Aan de hand hiervan heb ik middels de Cohen's Kappa onderzoek gedaan naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Nu wil ik ook nog onderzoeken of hun achtergrond, zoals leeftijd en sekse, invloed heeft op het invullen van deze vragenlijsten. Welke statistische analyse kan ik hiervoor gebruiken?
in Methodologie door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dat zal afhangen van het meetniveau van de variabelen. Als leeftijd op rationiveau is gemeten, en de afhankelijke variabele (de schaal) is categorisch met meer dan twee categorieen, dan kan een discriminantanalyse of iets dergelijks worden gekozen. Bij twee categorieen een logistische regressie.

Als de onafhankelijke variabele categorisch is, zoals sekse, dan kan een chi-kwadraattoets gebruikt worden, mits de afhankelijke variabele categorisch is. Als deze ordinaal is, dande Mann-Whitney.

Zo zijn er meer combinaties denkbaar, en hier kan het beste van geval tot geval uitgezocht worden welke toets het meest geschikt is gegeven het aantal onafhankelijke en afhankelijke variabelen en hun meetniveau's. Ingewikkelder worden de analyses wanneer deze multivariaat worden, dus als je beide beoordelaars als twee afhankelijke variabelen gaat zien. Mijn advies zou zijn om dat te vermijden.
door (63.5k punten)
...