Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hallo,

Ik begrijp de cross over effecten nog steeds niet goed, ondanks de verschillende vragen die er al over gesteld zijn. Ik blijf het erg abstract vinden en moeilijk door te vertalen naar mijn eigen data en uitgevoerde toetsen.

Ik heb een manipulatiecheck gedaan op V8=rechtvaardigheidsconditie met een factorial Anova (zoals de docent het tijdens 'één van de bijeenkomsten aanraadde).

Daar komt uit dat er een hoofdeffect is op de sanctieconditie (F 1,221)= 4.29 P=0.40

Er is ook een hoofdeffect op de rechtvaardigheidsconditie (F1,221)=24.56 P=0.00

En er is een interactie effect (F 1,221)=7.60 P=0.006

 

De grafiek die er bij verschijnt toont geen kruisende lijnen.

Uit de One way Anova's met splitfile die ik heb uitgevoerd om de enkelvoudige hoofdeffecten te toetsen, blijkt dat de rechtvaardigheidsmanipultaie geen significante invloed heeft op de rechtvaardige conditie ( F1,107)= .241 p=.44. Wel is er een significante invloed van de rechtvaardigheidsmanipulatie op de onrechtvaardige conditie (F1,114)=11.47 p=.001

 

Tot nu toe beïnvloed de rechtvaardigheidsmanipulatie dus wat het moet beinvloeden.

Echter: de invloed van de rechtvaardigheidsmanipulatie op de strenge sanctieconditie is significant: (F1,120)=35.11 p=.000

 

Betekent dat dan dat er een crossover effect is omdat de rechtvaardigheidsmanipulatie ook de sanctieconditie beinvloed? Zo ja, hoe kan het dan dat de lijnen in de grafiek niet kruisen of is dat niet noodzakelijk om toch een cross over effect te hebben?

 

Ik heb namelijk ook een manipulatiecheck gedaan op V7= sanctieconditie.

Hieruit bleek geen hoofdeffect op de rechtvaardigheidsconditie maar wel op de sanctieconditie. Tevens een interactie effect tussen beiden. Echter, de bijkomende grafiek toont wél kruisende lijnen (= cross over effect?)

 

Ook hier komt uit de one way anova's met spilt file dat de sanctiemanipulatie de milde sanctieconditie significant beïnvloed, maar de strenge sanctieconditie niet. Er komt ook uit dat de rechtvaardige conditie door de sanctiemanipulatie wordt beïnvloed (is dat dan een cross over effect?). De sanctiemanipulatie beïnvloed niet de onrechtvaardige conditie.

 

Ik hoop dat iemand me verder kan helpen, want ik kom hier zelf niet goed uit.

Bedankt vast!

Met groet, Kim
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (150 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
De manipulatiecheck vereist niet de interpretatie van de interactie. Er moeten twee vragen beantwoord worden, en de antwoorden zijn te vinden in de hoofdeffecten:

Stel dat iemand onderzoekt wat het effect van type muziek (rustig versus druk) en soort film (angstig versus komisch) is op hoeveel popcorn men tijdens de film eet, dan is de hoop dat men de rustige muziek als rustig herkent, en dat men de angstige film ook daadwerkelijk angstig vondt. Om hier antwoord op te krijgen wordt dit middels manipulatiechecks bevraagd. De twee vragen hier zijn dan:

De manipulatie moet het beoogde effect hebben (een angstige film moet men eng vinden; een komische film moet men grappig vinden)

De manipulatie moet niet een effect hebben op het beoogde effect van een andere variabele [kruisbestuiving], (mensen in de komische film-conditie moeten niet vaker muziek als druk identificeren, bijvoorbeeld)

In statistische termen: (1) Het hoofdeffect (1a) van type muziek op 'ervaren muziek' moet significant zijn (en in de juiste richting); en het hoofdeffect (1b) van soort film mag juist niet significant zijn op 'ervaren muziek. (2) Het hoofdeffect van (2a) type muziek op 'filmbeleving' mag niet significant zijn; en (2b) het hoofdeffect van soort film op filmbeleving moet juist wel significant zijn.

Maw: je wilt dat condities en hun congruente manipulatiecheck significant verband houden, en je wilt dat condities en hun incongruente manipulatiecheck geen verband houd.

Kijk niet alleen naar de p-waarde, maar neem ook de effectgrootte mee. Als N groot is worden kleine verschillen al snel significant. De vraag is niet alleen de significantie, maar ook de 'boeit het'-factor. Wat is de impact? In een twee-weg ANOVA (factoriele ANOVA) kan de partial eta-squared worden opgevraagd, of de omega-kwadraat kan worden berekend
door (63.0k punten)
geselecteerd door
Begrijp ik het dan goed dat wanneer lijnen in een grafiek niet gekruisd zijn dat niet hoeft te betekenen dat er geen cross over effect is?

En als ik de hoofd effecten en interactie effect bespreek (die significant is) moet ik toch ook de enkelvoudige hoofd effecten uit de one way bespreken?

Naar mijn idee blijken daar dus cross over effecten uit (zie mijn eerste mail) de rechtvaardigheidsmanipulatie beïnvloed de sanctieconditie (ten dele ) en de sanctie manipulatie de rechtvaardigheidsconditie (ten dele).

Als dat inderdaad klopt (dus er zijn cross over effecten) dan wordt de interne validiteit van het onderzoek aangetast. Kan ik dan nog wel conclusies trekken of zelfs hypothesen accepteren of verwerpen? of betekent dat alleen dat het obderzoeksresultaat niet gegeneraliseerd mag worden naar andere populaties?Of haal ik nu alles door elkaar?
Interactie-effecten kunnen herkend worden doordat de verschillende lijnen die de gemiddelden op de afhankelijke variabelen weergeven niet evenwijdig lopen. Ze hoeven dus niet per se te kruisen. Als de lijnen elkaar kruisen, dan spreekt men van een cross-over-effect, maar niet ieder interactie-effect is een cross-over-effect.

Uit het antwoord van Ron begrijp ik dat het interactie-effect niet bijster interessant is bij de manipulatiechecks. De manipulatiecheck is vooral bedoelt om na te gaan of de manipulatie wel het beoogde effect heeft, dus: is de operationalisatie van het construct geslaagd. Meten we wel wat we willen meten?

Stel dat er het voorbeeld van Ron een conditie rustige muziek vs een conditie drukke muziek, waarbij de respondenten in de eerste conditie klassieke muziek te horen krijgen en die in de tweede conditie hardrock. Als de drukke of rustige muziek dan geoperationaliseerd wordt in de vraag: 'Gaf de muziek die u hoorde u een gevoel van ontspanning?' dan wil je checken of klassieke muziek wel ervaren wordt als rustig en hardrock wel als druk (er bestaat immers hele zenuwachtige klassieke muziek die sommige mensen onrustig maakt. Zij voelen zich misschien rustiger door het horen van hardrock.)
...