Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik begrijp dat betrouwbaarheidsintervallen beter zijn dan puntschattingen voor bijvoorbeeld effect sizes zoals Pearson's r. Hoe kan ik het betrouwbaarheidsinterval voor Pearson's r uitrekenen?
in Bivariate statistiek door (77.8k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Dit kan eenvoudig in R (zie http://oupsy.nl/help/24/wat-is-r-en-hoe-installeer-ik-het). Laad je data in (zie http://oupsy.nl/help/28/hoe-krijg-ik-data-van-spss-in-r) en gebruik dan de functie cor.test. Deze functie geef je als parameters de twee variabelen mee die je wil correleren. Stel dat je dataset 'dat' heet, en je variabelen 'x' en 'y', dan roep je de functie dus op deze manier aan:

cor.test(dat\$x, dat\$y);

(in R specificeer je de dataset, dan een dollarteken, en dan de naam van de variabele in die dataset)

Je krijgt dan het betrouwbaarheidsinterval voor de correlatie tussen die twee variabelen. Je krijgt ook de puntschatting voor de correlatie en de p-waarde als je de correlatie zou toetsen tegen de nulhypothese r = 0.

Je kunt hiermee overigens ook het betrouwbaarheidsinterval opvragen voor Spearman's rho of Kendall's tau; gebruik dan respectievelijk:

cor.test(dat\$x, dat\$y, method="spearman");

en

cor.test(dat\$x, dat\$y, method="kendall");

Als je een betrouwbaarheidsinterval wil met een andere betrouwbaarheid dan 95%, kun je de parameter conf.level gebruiken:

cor.test(dat\$x, dat\$y, conf.level=.80);

Als je een hele correlatiematrix hebt, kan dat ook in één keer. Hiervoor staat een functie op https://raw.github.com/Matherion/library/master/rMatrix.r
Die functie kun je kopierten en in R copy-pasten, of rechtstreeks in R laden met:

source("https://raw.github.com/Matherion/library/master/rMatrix.r");

Stel dat je dataframe weer 'dat' heet, en je variabelen 'x', 'y' en 'z', dan kun je een correlatietabel aanroepen met betrouwbaarheidsintervallen met:

rMatrix(dat, c("x", "y", "z"));

De eerste parameter is dus je dataframe, en dan zet je daarna je variabelen, tussen aanhalingstekens en gescheiden door komma's, in het lijstje tussen de haakjes achter 'c'. Hier kun je ook instellen wat voor betrouwbaarheidsinterval je wil hebben, op dezelfde manier als met cor.test (zie voor meer opties https://raw.github.com/Matherion/library/master/rMatrix.r).

door (77.8k punten)
bewerkt door
...