Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Van welk design is sprake als er zijn: twee onafhankelijke variabelen - met elk één niveau- en één meetmoment?
in Methodologie door (4.1k punten)
de vraag is onduidelijk; hoe kan een variabele 1 niveau hebben? Dan zou het een constante zijn. En bedoel je met design een experimenteel design? Of wil je weten welke toets je moet doen?

Als je het experimentele design wilt weten, zul je meer experimentele context moeten geven. Als je de toets wilt weten dan is nodig 'meetniveau van de variabelen', aantal onafhankelijke variabelen (lijkt er nu te staan), aantal afhankelijke variabelen (staat er nu niet). Soms kan het ook nog handig zijn om de hypothese weer te geven.
Eén afhankelijke variabele.

Stel dat mijn onafhankelijke variabelen attitude en motivatie zouden zijn. Attitude is gemeten met een vijf punts-schaal, motivatie met een drie punts-schaal. Z-scores zijn berekend.

Het design dat ik bedoel komt te staan onder: Methode Onderzoekontwerp.

Is het voldoende om bijvoorbeeld te stellen:

Methode

Ontwerp

In dit survey onderzoek is gebruik gemaakt van een cross-sectioneel design. Respondenten hebben eenmalig een online vragenlijst ingevuld.

?

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Als alles op een moment is afgenomen is het inderdaad een cross-sectioneel design. Als het enkel een vragenlijstonderzoek betreft, en er verder niets wordt gemanipuleerd, dan is het ook een correlationeel design (in tegenstelling tot een experimenteel design).

Het zou dan voldoende zijn om te stellen dat het een cross-sectioneel correlationeel design betreft.
door (63.5k punten)
...