Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik wil een factoranalyse uitvoeren op een vragenlijst welke drie constructen zou moeten meten.

De vragenlijst is opgesteld op basis van drie schalen.

van de drie schalen is een cronbach's alpha bepaald. Deze vertonen een acceptabele homogeniteit. Moet ik nu een factoranalyse uitvoeren op de individuele schalen of moet ik nu een factoranalyse uitvoeren op de drie schalen totaal. Doe ik het laatste dan worden er factoren getrokken welke niet overeenkomen met de drie vooraf opgestelde schalen. Hoe ga je hier normaal gesproken mee om?

Kies ik voor een factoranalyse per schaal dan wijgerd spss de factor matrix weer te geven waardoor ik de schaal niet kan analyseren. Hoe los je zoiets op?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (390 punten)
gesloten door
De vraag is nog te onduidelijk. Zou je de vraag kunnen aanpassen door meer informatie te geven? Bij aanpassing van de vraag: geef precies aan wat je hebt gedaan en welke output/foutmeldingen je krijgt die relevant kunnen zijn om je vraag te beantwoorden. Een goed begin kan bijvoorbeeld zijn om de syntax te geven.

Houd er rekening mee dat we geen antwoorden mogen geven op de eindopdrachten van modules. Op algemene vragen kunnen we wel antwoorden geven. Probeer de vraag daarom iets algemener te stellen.

Ik krijg de volgende melding bij de output:

Factor Matrixa

a. Attempted to extract 1 factors. In iteration 25, the communality of a variable exceeded 1.0. Extraction was terminated.

de gebruikte syntax:

FACTOR

/VARIABLES= TVD1 TVD3 TVD4 TVD5 TVD6_R TVD7_R

/PRINT=INITIAL EXTRACTION UNIVARIATE CORRELATION REPR

/PLOT=EIGEN

/CRITERIA=FACTORS(1)

/EXTRACTION=PAF.

Gebruik ik dezelfde syntax met variabelen uit een andere schaal dan krijg ik wel een factor matrix:

FACTOR
/VARIABLES= EPV1_R EPV2 EPV3 EPV4
/PRINT=INITIAL EXTRACTION UNIVARIATE CORRELATION REPR
/PLOT=EIGEN
/CRITERIA=FACTORS(1)
/EXTRACTION=PAF.

Factor Matrixa

Factor

1

EPV1_R

,293

De docent besteedt aandacht aan de toepassingen in de beroepspraktijk

,412

Als ik een vraag via de e-mail stel aan de docent krijg ik altijd direct een antwoord

,769

De docent brengt de te leren stof goed over, ik begrijp altijd wat hij of zij bedoelt

,597

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

a. 1 factors extracted. 23 iterations required.

...