Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hallo,

Ik moet over een week mijn scriptie inleveren maar hang helemaal vast met de analyse van mijn (uiteindelijke slechte) data.

Het probleem is dat er 4 onafhankelijke variabelen zijn die allemaal ordinaal zijn. Zoals inkomen opgedeeld in 5 categorieën. Afhankelijke variabele is continu. Dan dient er gecontroleerd te worden op categorische variabelen omdat er 9 verschillende groepen zijn.

Welke stappen zijn juist?

1. Spearman's rho al geprobeerd, hier kun je niet controleren voor een categorische variabelen.

2. Vervolgens is dan niks significant dus is een regressie analyse niet gerechtvaardigd?

1. Pearson correlatie zijn wel significant maar veel te veel dummy variabelen ivm de 4 variabelen die opgedeeld zijn in minimaal 4 dummies.  Vervolgens regressie ook ontzettend lang vanwege het aantal dummies.

Ik kom er niet meer uit, heel heel erg bedankt voor de hulp alvast.
in Multivariate statistiek door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Een makkelijke oplossing is hier helaas niet echt. Als je recht wilt blijven doen aan het meetniveau zou je eventueel nog kunnen kijken naar categorische regressie (CATREG) in SPSS. Dit is echter een complexe techniek die iteratief doorlopen zal moeten worden. Helaas zit je dicht op deadline, maar bij een scriptie is het van belang dat je begeleider je analyse kan volgen; mijn advies zal dan toch zijn om de scriptiebegeleider te vragen naar advies over de procedure, of op zijn minst een akkoord over een suboptimale analysetechniek. Als je namelijk een analyse kiest die de begeleider niet beheerst heb je het risico dat je er ook helemaal alleen voor staat als de techniek niet duidelijk is of warrige resultaten oplevert.

door (63.1k punten)
...