Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
in Anders door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Waarom niet? In een lineaire regressie (in SPSS) zijn alle predictoren automatisch ook covariaten. Dit is een eigenschap van lineaire modellen: iedere variabele wordt geevalueerd alsof alle overige variabelen op nul gezet worden.

In welke stap ze komen heeft dan niets met covariaat-zijn te maken. Dit is meer theoretisch; als je gewoon al je variabelen wilt toetsen dan is er maar 1 stap. Als je hierarchisch onderzoekt (bijvoorbeeld controlevariabelen en onderzoeksvariabelen hebt) dan kan het wel eens nuttig zijn om de controlevariabelen als een baseline in de eerste stap te leggen en daar de R^2 van te evalueren. In een tweede stap kan dan de onderzoeksvariabelen worden toegevoegd en geevalueerd worden of het model significant toeneemt in verklaarde variantie (R^2 change). Zo ja, dan voegen de variabelen toe aan de baseline. Allerlei varianten zijn hier mogelijk.
door (63.5k punten)
...