Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Vraag: Moeten alle variabelen gelijk (alle positief of alle negatief) georiënteerd zijn voor een hiërarchische multiple regressie-analyse?

Uitleg: Ik onderzoek o.a. het modererend effect van persoonlijkheidskenmerken op de individuele veranderbereidheid. Hiervoor maak ik gebruik van de Big Five Inventory. In de BFI zijn 4 componenten (variabelen) positief georiënteerd, namelijk Extraversie, Inschikkelijkheid, Zorgvuldigheid en Openheid. Echter, 1 component (variabele) is negatief georiënteerd, namelijk Neuroticisme. Middels een confirmerende componentenanalyse (PCA) heb ik de theoretische componentstructuur bevestigd. Echter, ik heb daarbij dan ook de schaal 'Neuroticisme' gevormd en niet de (tegenhangende) schaal 'Emotionele Stabiliteit'. Nu vraag ik mij af of mijn variabelen allen gelijk gericht moeten zijn (e.g. alles positief) voor een hiërarchische multiple regressieanalyse? Oftewel, moet ik middels recoding opnieuw een nieuwe schaal ('Emotionele Stabiliteit') vormen en deze als tegenhanger van neuroticisme opnemen in mijn onderzoek? 

Bij voorbaat dank.

in Multivariate statistiek door (180 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord

Nee hoor. De regressiecoëfficienten worden dan gewoon andersom. Verder maakt het niet uit. Als de items in de schaal maar dezelfde kant op stonden voordat je middelde! :-)

door (77.8k punten)
geselecteerd door

Gjalt, hartelijk dank voor de (snelle) reactie. Super! De items in de schaal zijn inderdaad wel middels hercodering allen gelijkgericht, voorafgaand aan de schaalconstructie.

...