Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik ben bezig met het analyseren van mijn gegevens voor de bachelorthesis. Ik wil een hierarchische regressie analyse uitvoering met de controle variabelen leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Nu lijkt het  er op dat ik maar een variabele kan invoeren per keer, maar misschien doe ik iets niet goed of kijk ik eroverheen. Daarnaast moet ik bij het opgeven van deze variabele een regel meegeven. Ik wil eigenlijk alleen weten of de controle variabelen wel of niet van invloed zijn op de mediatie.
in Methodologie door (130 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

Ja, dat kan. Normaliter zou je simpelweg de drie controlevariabelen een voor een moeten kunnen toevoegen in dezelfde stap; of, alternatief, je kunt ze alle drie tegelijk selecteren in het overzicht in het linker boxje door CTRL ingedrukt te houden terwijl je de tweede en derde variabele selecteert. Door dan op het pijltje te drukken om ze naar rechts te verhuizen (naar de box voor 'Independents'; dus die box waarbij je onder de lijst gekozen variabelen de 'Method' voor dat block kunt specificeren) stel je in dat die variabelen in dat block moeten worden toegevoegd:

Als je ze een voor een wil toevoegen, klik je (na de eerste variabele in die box te hebben gezet) op 'Next' (die wordt dan enabled). Dan kun je dan instellen welke variabelen je dan wil toevoegen.

Zat je misschien te proberen je voorspellers in een ander boxje te plaatsen?

Mocht dat zo zijn, dan even deze extra uitleg:

Bij statistische analyse hebben controle-variabelen geen speciale status. De analyse-software weet niet wat in jouw design belangrijke variabelen zijn en welke variabelen niet belangrijk zijn. Deze indruk kan desalniettemin toch gewekt worden doordat in een anova continue variabelen 'covariaten' heten. Dit doet het wellicht voorkomen alsof deze variabelen een aparte status hebben omdat het controle-variabelen zijn. Dit is niet het geval; ze hebben een aparte status omdat het continue variabelen zijn, terwijl anova gebaseerd is op categorische voorspellers ('factoren') die het mogelijk maken om de proefpersonen in groepjes in te delen, en vervolgens binnen die groepjes te bepalen wat de 'errorvariantie' is. Bij continue variabelen gaat dit natuurlijk niet; er zouden veel te veel groepjes ontstaan, met maar 1 proefpersoon per groepje. Bij een anova stop je een categorische controle-variabele (dus, nominaal, ordinaal, of dichotoom) ook NIET in het 'covariates' vakje. Alle categorische voorspellers moeten als factoren worden toegevoegd aan je model.

Nu ik dit potentiele misverstand heb besproken (en als het niet duidelijk is, maak daar dan gerust een opmerking over en geef aan wat niet duidelijk is, dan verbeter ik dat!), nog twee belangrijke opmerkingen.

Ten eerste stel je dat je opleidingsniveau wilt toevoegen als controlevariabele. Dit is een goed idee. Houd er echter rekening mee dat opleidingsniveau een ordinale variabele is. Deze kan daarom niet zomaar als voorspellers in een regressiemodel worden gestopt; alle voorspellers moeten van interval-niveau zijn (dichotome variabelen zijn per definitie van interval-niveau). Als je dus een opleidingsniveau-variabele hebt van bijvoorbeeld drie niveau's moet je twee dummy-variabelen aanmaken: bijvoorbeeld eentje voor 'laagopgeleiden' (0-1 gecodeerd) en eentje voor 'hoogopgeleiden' (ook 0-1 gecodeerd). Met meer niveau's heb je natuurlijk meer dummy's nodig.

Ten tweede heb je het over mediatie-analyse - je kunt echter geen mediatie-analyse doen met regressie-analyse. Weet je zeker dat je geen moderatie-analyse bedoelt?

door (77.8k punten)
...