Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Middels thesistools/ enquete heb ik een algemene vraag gesteld: 'wat is uw leeftijd?' I.p.v. dat de respondenten een waarde in konden vullen met hun exacte leeftijd, heb ik 6 categorieën gemaakt waar ze er 1 van aan konden vinken (16-25, 26-35, 36-45, etc). Bij mijn analyse loop ik er echter tegenaan dat ik dat geen goed gemiddelde (M) en standaarddeviatie (SD) kan berekenen. Via het SPSS menu: 'analyze' , descriptives, frequencies, kom ik uit op een gemiddelde van 3,20 en een SD van 1,18. Dat lijkt toch niet te kloppen. Hoe ondervang ik dit of hoe ik verklaar ik dit?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (400 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De variabele is ordinaal, en derhalve is een rekenkundig gemiddelde niet de juiste centrummaat. Helaas kan een mens wel omlaag in meetniveau, maar niet meer omhoog. Als er enkel geordende categorieen zijn kan de mediaan berekend worden (en bijbehorende IQR), maar met zulke grove categorieen is dat eigenlijk ook weinig zinvol. De modus blijft dan over, met percentages van de zes categorieen om de verdeling van leeftijd grofweg te tonen
door (63.0k punten)

Met nog even expliciet de les die hier te leren is: meet nooit een variabele op ordinaal niveau als dat even te vermijden is. Alles lagere meetniveau's dan het interval-niveau zijn problematisch voor je analyses (als in, de analyses worden een stuk complexer), en bovendien verlies je snel power, en bestaat er zelden een acceptabele rechtvaardiging voor de getallen die je als 'harde grenzen' tussen je categorieen kiest.

...