Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hallo!

Ik  wil toetsen welke van twee predictoren (bijv. A & B) een betere voorspeller is voor mijn afhankelijke variabele. Hiervoor doe ik HMRA waarin ik in de eerste stap de confounders opneem en in de tweede stap mijn twee onafhankelijke variabelen/predictoren (A & B). Ik gebruik geen moderator.

Als ik naar de regressiecoëfficienten kijk in model 2 dan is beta-waarde van eerste onafhankelijke variabele (A) groter dan beta-waarde van de tweede onafhankelijke variabele (B). Beide zijn significant. Is dit juist om op basis hiervan te concluderen dat A een betere voorspeller is?
in Multivariate statistiek door (260 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Enkel de Beta's vergelijken is nog niet voldoende om een uitspraak te doen over de voorspellers ten opzichte van elkaar. Om uitspraken te doen over verschillen moet er getoetst worden. In dit geval zullen dan ook eigenlijk nog de Beta's tegen elkaar getoetst worden. Probleem is echter dat je een belangrijke assumptie schendt (onafhankelijke residuen). Dit komt omdat de regressieparameters enkel die waarde hebben wanneer het effect van de andere variabele op nul gezet wordt.

Het is daarom aan te raden om enige voorzichtheid te betrachten. Als het mogelijk is zou je de confidence intervallen van de regressiegewichten kunnen opvragen. (Field geeft bijvoorbeeld aan hoe je deze middels een bootstrapprocedure kunt schatten in SPSS). Als dan het regressiegewicht van de ene variabele nog in het confidence interval van de andere ligt weet je dat het niet sterk is om er een als hoger te bestempelen.
door (63.5k punten)
...