Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Is het mogelijk een dergelijke figuur (zie hieronder) te gebruiken als illustratie bij MRA?

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (4.1k punten)
Op zich is veel mogelijk. Zou je meer informatie aan je vraag kunnen toevoegen: wat zouden redenen zijn om zo'n figuur niet toe te mogen voegen?
Bedoel je msch "Mag ik de lijnen weglaten?":

Ja en nee.

Als je een artikel instuurt bij een journal moet je het vooral zelf weten. Wsch vragen de reviewers je dan om ze toe te voegen, maar daar kom je vanzelf achter.

Binnen ons curriculum mag dit niet. De figuur geeft een betere indruk van de interactie als de lijnen zijn toegevoegd; gegeven dat een betere figuur bestaat, is de 'slechtere' figuur dus fout.

Maar ik weet niet of je de vraag wel zo bedoelde, dus ik heb dit nog even niet als antwoord toegevoegd.
Wat ik bedoel is, dat ik het een prima illustratie vind maar bij nader inzien denk, dat het bij hiërarchische regressie hoort i.p.v. MRA en dat bij MRA meer een theoretisch model aangewezen is?

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Wel, dit model is een visualisatie van een interactie-effect: een conditioneel verband tussen twee variabelen. De meest voor-de-hand liggende interpretatie van de figuur zoals hij nu is gemaakt, is dat het verband tussen X1 en Y conditioneel is op de waarde van groep - aangenomen dat die interactie ook significant is en een niet-triviale effectgrootte heeft.

De interactie kan ook omgekeerd worden geinterpreteerd; het verband tussen groep en Y is afhankelijk van de waarde van X1.

En als dit een experimenteel design betreft waarbij 'groep' eigenlijk een manipulatie betreft (dan is 'groep' een slechte naamgeving, trouwens; de twee categorieen zouden namen moeten hebben die duidelijk maken wat in die 'groep' het niveau is van van de betreffende theoretische variabele, dus de variabele waarvan die manipulatie de operationalisatie is), en X1 voor de manipulatie en Y na de manipulatie is gemeten, dan kun je zelfs zeggen dat het causale effect van 'groep' op Y afhankelijk is van de waarde van X1.

In dat geval betreft de figuur niet alleen interactie (de situatie waarin het verband tussen twee variabelen afhankelijk is van een derde variabele), maar moderatie (de situatie waarin het casuale effect van de ene variabele op de andere variabele afhankelijk is van een derde variabele).

Idealiter wordt, om die moderatie te onderzoeken, ook de moderator gemanipuleerd overigens; je wil dan een 2x2 design gebruiken.

Mocht je inderdaad moderatie onderzoeken, zorg dan ook dat je het uitstekende artikel van Robert Roe op http://www.ehps.net/ehp/index.php/contents/article/download/ehp.v14.i1.p4/31 bestudeert.

Om op je oorspronkelijke vraag (in die laatste opmerking) terug te komen: ik neem aan dat je met 'MRA' Multipele Regressie Analyse bedoelt. Wat bedoel je met hierarchische regressie analyse? Dit wordt namelijk gebruikt voor zogenaamde multilevel regressie, waarbij er afhankelijkheden bestaan in de dataset (e.g. meerdere metingen per persoon, of meerdere personen met school, etc), maar ook voor een regressie analyse waarbij in verschillende blokken predictoren worden toegevoegd.

Welk van die twee je gebruikt, maar niet uit. Het figuur hierboven representeert het patroon dat je kunt zien in een interactie-analyse, dus een model met 2 voorspellers en 1 interactieterm. Of dat model in een multilevel regressie is getoetst of niet, en of het in meerdere stappen in de analyse is ingevoerd of niet, maakt niet uit.
door (77.8k punten)
...