Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Wat wordt bedoeld met replicatie in kwalitatief onderzoek - de interviews verlopen immers anders afhankelijk van de interviewer en de geïnterviewde?

in Kwalitatief Onderzoek (OKO, PB16x2) door (4.1k punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks

Goede vraag.

Replicatie is een uitspraak over het proces, niet over specifieke uitkomsten. Bij elke studie - ook kwantitatief onderzoek - geldt dat bepaalde zaken elke keer verschillend verlopen. Neem bijvoorbeeld het weer, als eenvoudig voorbeeld. Exacte replicatie is onmogelijk.

Maar, je kunt wel voor een studie specificeren hoe hij moet worden uitgevoerd zodat er met de belangrijke variabelen, dus de variabelen waarin je bent geinteresseerd en eventuele confounders, hetzelfde wordt omgegaan. Gegeven dat externe invloeden als het goed is willekeurig zijn, zou je verwachten dat die effecten wegvallen over meerdere studies, als de relevante aspecten van het onderzoek maar hetzelfde zijn.

Bij kwalitatief onderzoek geldt dezelfde redenering. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld het interviewschema, en de startcategorieen bij codering. Omdat de interviews en de codering bij kwalitatief onderzoek als subjectiever worden ervaren dan bij kwantitatief onderzoek (misschien zijn ze niet zozeer subjectiever, maar is de subjectiviteit explicieter/saillanter, omdat je geen baat hebt bij de schijn van objectiviteit die met cijfers meekomt) is het heel belangrijk dat je als onderzoeker duidelijk uitlegt vanuit welk kader je de interviews uitvoert en analyseert. Dit maakt het beter mogelijk de interviews en analyses op een zoveel mogelijke gelijke manier uit te voeren.

Er gaan overigens steeds meer stemmen op om dergelijke uitleg ook bij kwantitatief onderzoek expliciet te maken, om de illusie van neutraliteit/objectiviteit die bij kwantitatief onderzoek geldt wat te doorbreken.

Een ander belangrijk hulpmiddel is de 'stopregel' die bij kwalitatief onderzoek vaak wordt toegepast: saturatie. Door de dataverzameling door te laten gaan totdat er geen nieuwe informatie meer binnenkomt verklein je de kans dat je in een gegeven populatie relevante overwegingen etc mist. Dit verhoogt ook de kans dat de resultaten van een gegeven studie worden gerepliceerd. Gebrek aan replicatie bij kwalitatief onderzoek betekent immers dat een replicatie-studie andere relevante overwegingen/ideeen/gevoelens/etc vindt. Dat kan alleen als beide studies niet volledig 'gesatureerd' zijn.

door (77.8k punten)
0 leuk 0 niet-leuks
Interessante vraag! In aansluiting op het antwoord van Gjalt-Jorn nog dit. Dat de uitkomst van interviews helemaal afhankelijk zijn van de interviewer en de geïnterviewde zou dus niet het geval moeten zijn als replicatie mogelijk is. De informatie die gegeven wordt over het onderzoek in de methode sectie van een artikel of verslag moet het mogelijk maken dat een andere onderzoeker met hetzelfde instrumentarium, en dezelfde manier van werven en analyseren tot interviews moet komen die vergelijkbare data opleveren die tot dezelfde conclusies leiden. Dat vereist dus gedetailleerde beschrijvingen!
door (1.3k punten)
bewerkt door
...