Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In thema 1 staat bij 1.4 Operationalisatie dat voor een manipulatie geldt dat er geen data wordt verzameld bij de deelnemers. Verderop staat dat alle operationalisaties (meetinstrumenten én manipulaties) resulteren in één of meerdere datareeksen.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (660 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

In diezelfde studietaak wordt dit uitgelegd, in sectie Manipulaties:

Copy-paste van de huidige versie van deze tekst (cursusrun PB0202161722, tweede kwartiel van 2016-2017):

Zoals hierboven besproken worden bij meetinstrumenten handelingen van de deelnemers geregistreerd als datapunten, die samen een datareeks vormen. Echter, manipulaties zijn ontworpen om een variabele te beïnvloeden, en de definitie van een manipulatie bevat dus geen reacties die moeten worden geregistreerd. Een operationalisatie die gebruik maakt van een vragenlijst bevat de instructie dat de antwoorden die een deelnemer geeft moeten worden gecodeerd met bepaalde nummers. Een operationalisatie die gebruik maakt van reactietijden bevat informatie over welke reactietijden moeten worden opgeslagen en hoe ze moeten worden verwerkt. Dit geldt niet voor een manipulatie: er worden geen data verzameld bij de deelnemers. De onderzoekers moeten dus zelf voor elke deelnemer een datapunt opslaan, bijvoorbeeld een 0 voor deelnemers die de manipulatie niet ontvingen, en een 1 voor deelnemers die de manipulatie wel ontvingen. Soms zijn er verschillende versies van een manipulatie; deelnemers wordt bijvoorbeeld geen, een kleine, of een grote beloning beloofd; of deelnemers krijgen de oorspronkelijke leesoefening, een leesoefening waarin wordt aangeraden om levendige voorstellingen van situaties te maken, of leesoefeningen waarin ze worden begeleidt in het inzetten van hun voorstellingsvermogen. Deelnemers krijgen dan bijvoorbeeld een 1, een 2, of een 3 toegekend. Alle operationalisaties, of het nu meetinstrumenten of manipulaties zijn, resulteren dus in één of meerdere datapunten voor elke onderzoekseenheid, en dus in één of meerdere datareeksen voor elke steekproef. Deze datareeksen representeren de waarde van de bijbehorende variabele onder voorwaarde dat de operationalisaties waarmee de datareeksen zijn gegenereerd valide en betrouwbaar zijn.

door (77.8k punten)
...