Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij studietaak 2.1 gaat het over de interkwartielafstand. Die kan je bepalen door de mediaan de bepalen en vervolgens van elk deel weer de mediaan de bepalen. Dan kom je respectievelijk op Q1, Q2 en Q3 uit. Het verschil tussen Q1 en Q3 is de IQR.

In de tekst wordt de IQR van beide datasets gegeven. Die ben ik aan het narekenen, maar kom dan op een andere waarde uit...

De dataset: (-450 -315 -136 -124 -93 46 78 151 216 1070)

Naar mijn idee (en uit SPSS) komt Q1=-180,75  Q2=-23,50  Q3=167,25

Dan is de IQR toch 348?  De tekst geeft 287 aan.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dat is vreemd. Laten we het even stapje voor stapje berekenen. De mediaan is het middelste getal. Er zijn 10 getallen, dus dit wordt het gemiddelde tussen het vijfde en het zesde getal, oftewel, tussen -93 en 46. Dat is inderdaad -23.50. Daarmee is de datareeks in twee helften gesplitst, en elke helft is 5 getallen lang. Het middelste getal in elke helft is dan dus ht derde getal. Het derde getal van links is Q1, oftewel -136. Het derde getal van rechts is Q3, oftewel 151. Het verschil tussen die twee is 287.

Als je jouw idee volgt, hoe kom je dan op de -180,75?
door (77.8k punten)

Bedankt voor de uitwerking. Ik had in spss gevraagd om quartiles en kreeg toen 25% 50% en 75%. Ik ging ervanuit dat die overeen kwamen met de Q1, Q2 en Q3. 

Ik begrijp vanuit jouw uitwerking nu hoe het werkt:

  1. eerst de mediaan bepalen (middelste getal of gemiddelde tussen 2 middelste getallen)
  2. dan uit beide helften het middelste getal pakken (in een datareeks met 5 is dat dus getal 3, in een datareeks met 6 is het, het gemiddelde tussen getal 3 en 4)

Ja, precies. Overigens bestaan er kennelijk meerdere methoden, negen zelfs, zie dit artikel.

...