Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Onderstaande tekst heb ik overgenomen uit het digitale werkboek. Ik heb de tekst meerdere keren doorgenomen en vergeleken met de tabel, maar volgens mij klopt het niet. Ik heb dit in rood aangegeven. 

Zit er een fout in het werkboek of maak ik een fout in het interpreteren van de tabel?
 
Tabel 2.6.6: De verdelingsmaten voor de variabelen in de Statistiekangst dataset.
Gender Age Education Cursus Statken1 Statken2 Angst1 Angst2
Scheefheid NVT -0.14 NVT NVT -0.22 -0.61 0.15 0.5
Spitsheid NVT -0.46 NVT NVT 1.13 -0.39 0.08 0.06
Toppigheid NVT 0.04 NVT NVT 0.04 0.06 0.04 0.06

De negatieve waarden van scheefheid (skewness) geven aan dat Age, Statken1 en Statken2 linksscheef zijn. De positieve waarden geven aan dat Angst1 en Angst2 rechtsscheef zijn. Dit klopt met de tabel.

De positieve waarden van spitsheid (kurtosis) geven aan dat Age, Statken2 en Angst2 platter zijn dan de normale verdeling (hoewel de waarde voor Angst2 minimaal verschilt van 0). De negatieve waarden van spitsheid geven aan dat Statken1 en Angst1 spitser zijn dan de normale verdeling. Behalve de spitsheid van Statken1 liggen de waarden van scheefheid en spitsheid van alle intervalvariabelen binnen de grenzen van -1 en +1. Er wordt dan soms gezegd dat de variabelen (behalve Statken1) bij benadering normaal verdeeld zijn. Tot slot kan aan de scores van de Dip Test worden gezien dat de verdelingen allemaal unimodaal lijken: deze Dip Test scores liggen immers allemaal in de buurt van 0. Deze uitkomsten bevestigen dus het beeld dat ontstond op basis van de grafieken.

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (160 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dit is een fout! Goed gezien, dankjewel! Wat stom dat die door alle nakijk- en redactierondes is geglipt! Ik heb het nu aangepast naar:

De negatieve waarden van spitsheid (kurtosis) geven aan dat Age en Statken2 platter zijn dan de normale verdeling. De positieve waarden van spitsheid geven aan dat Statken1, Angst1 en Angst2 spitser zijn dan de normale verdeling (hoewel Angst1 en Angst2 in deze steekproef praktisch even spits lijken als de normaalverdeling).

Nogmaals dank, en excuses voor deze fout! Plus: heel goed dat je hem zag en niet te veel aan jezelf ging twijfelen. Houd die statistische self-efficacy vast! :-)
door (77.8k punten)
...