Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik weet dat ik dit al eerder heb gevraagd maar er blijft maar verwarring optreden over wel/niet moeten kunnen gebruiken van SPSS in deze cursus. Ik weet dat ik dit later moet gaan kunnen, maar ik beperk me voor deze cursus het liefste tot wat echt moet. Ik hoor veel medestudenten over 2.6 en geworstel met SPSS.

In de leerdoelen staat dat je er mee moet kunnen werken, eerder zei (schreef) jij (Gjalt-Jorn) dat dit niet nodig is voor deze cursus, wel voor later (zie eerdere Q&A). Maar in de leerdoelen (zie hieronder) staat het wel.

Groet en dank, Petra Deij

Leerdoelen

Nadat u deze cursus hebt afgerond, kunt u

  • kiezen welk van de bekende methoden bij een onderzoeksvraag hoort, gegeven de gebruikte operationalisaties en hun meetniveaus
  • bepalen welke conclusies getrokken mogen worden op basis van een inschatting van de power en het design van de studie
  • variabelen beschrijven en beoordelen aan de hand van univariate analyses met een statistisch programma zoals R of SPSS
  • bivariate analyses uitvoeren om het verband tussen twee variabelen te onderzoeken met een statistisch programma zoals R of SPSS
  • de resultaten van die analyses interpreteren.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (1.8k punten)
Dit vraag ik me ook af!

Daarnaast nog een vraag die hierbij aansluit:
Ik gebruik geen commando's bij het maken van 2.6 maar klik bijvoorbeeld aan 'Graphs > Legacy Dialogs > ...'. Is dit ook goed, of moet je de commando's kennen en kunnen gebruiken?

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Ik zal beide vragen nu ineens beantwoorden: maar Marill, kun je de volgende keer elke aparte vraag in een eigen vraag stellen?

Om met Petra's vraag te starten: je moet met een statistisch programma leren werken. Je kunt zelf kiezen of je R wilt leren beheersen, SPSS, of PSPP. Welke je kiest maakt voor deze cursus niet uit, maar je moet er dus wel een kiezen en die leren. Het document 'Zelf analyseren in de praktijk' en de verwerkingsopdrachten in de 'Zelf analyseren' studietaken helpen hierbij.

Hoewel je zelf mag kiezen of je SPSS of R of PSPP gebruikt in deze cursus, is het goed om je te realiseren dat de vervolgonderzoekspractica nog niet zijn uitgebreid met R (en dat PSPP niet krachtig genoeg is voor alle analyses in de vervolg-onderzoekspractica). Tenzij je het idee hebt dat je in de vervolgcursussen SPSS relatief makkelijk onder de knie krijgt, kan het dus verstandig zijn om in deze cursus SPSS te kiezen in plaats van R. Maar je hoeft SPSS dus niet te leren: je mag ook R kiezen. Je mag er niet voor kiezen geen statistische software te leren. Dit is een wetenschappelijke opleiding, en die vereist statistiek.

Met betrekking tot Marill's vraag: of je in SPSS je analysescripts ('syntax' in SPSS) genereert door die in te typen of door via de menu's te werken en op 'Paste' te klikken in plaats van op 'Ok' maakt niet uit. Maar, je moet jezelf wel aanleren om je analyses allemaal in analysescripts te plaatsen, of je de menu's nu gebruikt of niet. Bovendien moet je jezelf aanleren commentaar toe te voegen waarin je andere wetenschappers (en je toekomstige zelf) wat je doet en waarom.

Dus, het rechtstreeks typen van commando's in de syntax is optioneel; het is prima als je de menu's gebruikt als je dat prettiger vindt. Maar, je mag nooit (ik herhaal: nooit) analyses of bewerkingen uitvoeren die je niet via je syntax uitvoert. Je mag nooit een variabele hernoemen op een andere manier dan via je syntax; je mag nooit waarden veranderen op een andere manier dan via je syntax; en je mag nooit variabele labels of value labels aanpassen op een andere manier dan via je syntax. Alles dat met je data gebeurt vanaf het inlezen van je ruwe data tot aan je uiteindelijke analyses moet in je analysescripts (in je syntax dus, in SPSS) staan.

Hoewel dat in deze cursus nog niet van belang is, wordt dat het voor vervolgcursussen wel, en het is heel veel werk om jezelf dan slechte gewoontes weer af te leren.

Dus, menu's gebruiken is prima; maar uitsluitend om de syntaxcommando's te 'Pasten' in je syntaxbestand!

Want, had ik al gezegd dat je nooit iets rechtstreeks mag veranderen in je data? :-)

Zie evt voor meer info http://oupsy.nl/help/2716/in-hoeverre-moet-je-commandos-kunnen-uitvoeren-in-spss

door (77.4k punten)
bewerkt door
...