Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik heb twee vragen over deze tabel en uitleg: 

1. In de uitleg die onder deze tabel staat is het me niet duidelijk bij welke cel onderstaande tekst hoort. Het is me ook niet duidelijk wat NA betekent. 

Als we diagonaal een cel verplaatsen zitten we in de cel voor de correlatie tussen fixatiebias voor gepijnigde gezichten en fixatiebias voor blije gezichten. Hier is te zien dat 2.28%2.28% van de correlaties in die nulhypothese-steekproevenverdeling hoger is dan NANAof lager dan NANA

2. Het stukje tekst dat hierna komt lijkt bij een andere cel te horen. Namelijk de cel waarbij de correlatie tussen Joy en Pain wordt ingevuld: Klopt dit? 

Nog een cel verder staat de correlatie tussen fixatiebias naar blije gezichten en leeftijd. Daar is te zien dat onder de nulhypothese 8.2%8.2% van de correlaties lager is dan .4−.4 of hoger dan .4.4.

FIXATIONBIASTOANGER FIXATIONBIASTOPAIN FIXATIONBIASTOJOY AGE
fixationBiasToAnger
fixationBiasToPain r=[0.08; 0.78]
r=0.51, p=.023
fixationBiasToJoy r=[-0.49; 0.39] r=[-0.71; 0.05]
r=-0.07, p=.779 r=-0.4, p=.082
age r=[-0.8; -0.16] r=[-0.72; 0.04] r=[-0.33; 0.54]
r=-0.56, p=.01 r=-0.41, p=.074 r=0.13, p=.572
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (300 punten)

1 Antwoord

0 leuk 1 niet-leuk

Dit stond fout in de tekst! Bedankt voor het opmerken. Dit is nu aangepast in het digitale werkboek. De tekst is nu:

De cel linksboven heeft betrekking op de correlatie tussen fixatiebias voor boze gezichten en fixatiebias voor gepijnigde gezichten. Daar is te zien dat in de steekproevenverdeling voor een steekproef van n=20 en een populatiecorrelatie van r=0 (oftewel, de nulhypothese-steekproevenverdeling), 2.3% van de correlaties hoger is dan .51 of lager dan .51. Als we diagonaal een cel verplaatsen zitten we in de cel voor de correlatie tussen fixatiebias voor gepijnigde gezichten en fixatiebias voor blije gezichten. Hier is te zien dat 8.2% van de correlaties in die nulhypothese-steekproevenverdeling hoger is dan .4 of lager dan .4. Nog een cel verder langs de diagonaal, dus in de cel helemaal rechtsonderin, staat de correlatie tussen fixatiebias naar blije gezichten en leeftijd. Daar is te zien dat onder de nulhypothese 57.2% van de correlaties lager is dan .13 of hoger dan .13.

Excuses voor dit foutje, en nogmaals dank voor het vinden!

door (77.8k punten)
...