Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Soms wordt de p-waard slechts in 2 cijfers achter de komma genoteerd, dan wordt 0,054 afgerond naar 0,05. Is een door spss berekende p-waarde van tussen de 0,051 en 0,054 daardoor een valide argument om een verband als significant te bestempelen? Of mag de p-waarde nooit groter zijn dan 0,050 als 0,05 de grens is.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (130 punten)

2 Antwoorden

1 leuk 0 niet-leuks
Voor je een onderzoek start, bepaal je bij welke p waarde je de resultaten significant zult achten. Als je besliste dat je p<=.05 als significant beschouwt, dan zul je alles groter dan 0.05 als niet significant moeten beschouwen. Maar vermoedelijk zul je in je verslag dan wel spreken over een 'trend' of iets dergelijks, en de p waarde tot 3 cijfers na de komma rapporteren, i.p.v. gewoon "niet significant" te melden. Als je p-waardes rapporteert met 2 cijfers na de komma, dan 'lijkt' .054 natuurlijk significant na de afronding, maar in werkelijkheid is het dat niet. Maar dat is allemaal erg artificieel natuurlijk. Voor sommige onderzoeken kun je gerust p<.1 als significant beschouwen, Voor andere onderzoeken kan p<.01 te hoog zijn. Die 0.01 en 0.05 zijn overigens alleen nog maar in gebruik, omdat die dingen heel lang geleden met tabellen op papier moesten uitgerekend worden, en die tabellen bestonden alleen maar voor die twee waarden... Nu krijg je van SPSS de p waardes op een dienblaadje en kun je ze gewoon rapporteren, dat geeft veel meer informatie dan "significant" of "niet significant"...
Heb je het boek "Discovering statistics using SPSS" van Field? Kijk dan p. 51, "Jane superbrain 2.5". Daar wordt het wat meer (en beter) uitgelegd.

Luc
door (7.9k punten)
0 leuk 0 niet-leuks

Nog twee aanvullende opmerkingen.

Ten eerste hoort een p-waarde altijd in 3 cijfers achter de komma te worden genoteerd (zie de APA manual).

Ten tweede is de grens van .05 arbitrair. Als je uitkomsten hebt die net niet significant zijn (e.g. p = .054), concludeer je dat er geen significant verband is, maar bereken je, zoals altijd, ook de effect sizes. Aan de hand van de effect sizes kun je vervolgens bepalen hoe sterk dit verband nu eigenlijk is. Bij lage effect sizes is het niet relevant dat de p-waarde niet significant is; een eventueel verband is dan immers sowieso erg zwak. Bij hoge effect sizes is het goed mogelijk dat je een power probleem hebt; je hebt dan te weinig proefpersonen onderzocht. Dit bespreek je dan als zodanig in je discussie.

In elk geval is het verstandig om je niet blind te staren op de 'alpha'-grens. Zie bijvoorbeeld de verzameling citaties over de obsessie met 'significantie' op http://www.converge-group.net/820/ - bijvoorbeeld: “… surely, God loves the .06 nearly as much as the .05.” (Rosnell and Rosenthal 1989)

De belangrijkste uitkomst van een onderzoek is de effect size (een correlatie, een Cohen's d, een eta^2), niet een p-waarde. Daarom is het belangrijk deze altijd uit te rekenen en te rapporteren. Als je met je bachelorthese of masterthese bezig bent, kan je begeleider je uitleggen hoe dit moet.

door (77.8k punten)
...