Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In de feedback van KDA 4.3.1 staat het volgende:

De statistiekangst is na afloop van beide statistiekcursussen afgenomen. Voor studenten die de toegepaste cursus gevolgd hebben, is deze afname weliswaar groter (M = -15.19, SD = 8.85) dan voor studenten die de traditionele cursus gevolgd hebben (M = -11.86, SD = 7.49), maar het verschil tussen de gemiddelden is niet significantt(40) = 1.32, p = .195). Weer wordt er eenzijdig getoetst, maar dat heeft weer geen gevolgen voor de p-waarde.

In mijn analyse had ik de p-waarde door 2 gedeeld, omdat het ging om een eenzijdige toetsing, terwijl spss tweezijdig toetst.  Op grond hiervan kwam ik uit op p=.10 met daaruit de conclusie (zoals de feedback aangeeft) dat het niet significant is.

Echter, het zinnetje "maar dat heeft weer geen gevolgen voor de p-waarde" begrijp ik niet. Wordt ermee bedoeld dat de p-waarde zo kan blijven staan omdat het toch niet-significant blijft of mag ik de p-waarde uit spss niet door 2 delen?  In dit laatste geval zie ik denk ik iets over het hoofd. Ik meen namelijk dat de p-waarde vanuit de analyse door 2 gedeeld moet worden.

Voor mijn eigen begripsvorming ben ik benieuwd hoe het zit. Kunt u dat aangeven?

Vriendelijk bedankt.

Peter Paul van der Ven.

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (400 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Wel; dit is een overblijfsel van een historische werkwijze. Eenzijdige toetsing wordt inmiddels niet meer toegepast. Om die reden deel je de p-waarde hier dus niet door twee (en nergens anders). Ik vermoed dat dit in deze uitlopende versie van de cursus toen de eenzijdige toetsing uit de cursus is verwijderd niet helder genoeg is aangegeven. Overigens weet ik wel zeker dat eenzijdige toetsing in het tentamen overal is verwijderd.

In elk geval, de bottom line is dus: je mag nooit delen door twee.

Als je daar meer over wil lezen, zie dan http://oupsy.nl/help/1324/waarom-komt-eenzijdige-toetsing-in-de-praktijk-niet-voor?show=1324#q1324.
door (77.8k punten)
...